Annotation:Ráiteachas na Tairngreacht

Find traditional instrumental music

Back to Ráiteachas na Tairngreacht


RÁITEACHAS NA TAIRNGREACHT. Irish, Slow Air (6/8 time). D Major. Standard tuning (fiddle). One part.

Source for notated version:

Printed sources: O'Baoill (Ceolta Gael 2), 1986. Ó Canainn (Traditional Slow Airs of Ireland), 1995; No. 115, p. 98.

Recorded sources: Claddagh Records NUADANCD01, Nuadán - "Lá Laindí Lugha." Danú - "The Road Less Travelled." Seán Ó Fearghail & Caoimhín Ó Fearghail & Tomás Ó Gealbháin - "Lá ag Ól Uisce." Meabh Ni Bheaglaoich & Matt Griffin - "Cuisle." Ann Mulqueen - "Briseann an Dúchas."
Back to Ráiteachas na Tairngreacht