Davy Rogers

From The Traditional Tune Archive
Jump to: navigation, search

Compositions by Davy Rogers:

Full guitar tablature scores for all these tunes are available free to download at: http://www.davyrogers.com

All of the below are Copyright © 1992-Present Davy Rogers

X:1 T:"The A364" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:Gmix (3edc |: BG ~G2 DG ~G2 | dB ~B2 c2 Bc | dBcA DF ~F2 | DFFD FGAc | dB B2 dg2d | BGAG F2 AG | (3FED EC DFFD | FDEF GABc :|: Bg2c BGGA | BddB G2 AG | Fc2 A GFFD | FF2D G2GA | Bc gg2G GA | BAGD F2 AG | (3FED EC DFFD | FDEF GABc :||

X:2 T:"An Bardal" T:(The Drake) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 K:D M:4/4 A,B, |: D2 DE FAdA | BdGB FAFE | DA,DF GBFE | FEED E2 FE | DA,DE FAdG | BdGB EFGA | BFGF EFGA |1 F2 DC D2 A,B, :|2 F2 DC D2 AB |: dA (3Bcd (3ABc dA | GBFG EFGB | dAFA (3ABc FD | FEED E2 AB | dA (3Bcd (3ABc dA | GEGB EFGA | BFGF EFGA |1 F2 DC D2 AB :||2 F2 D CD2 ||

X:3 T:"An Bardal" T:(The Drake) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:D M:6/8 A,B, |: D2E FAd | BdB FAE | DA,D GBG | FED EFE | DA,E FAd | BdG EFA | BGF EFG |1 FDC DA,B, :|2 FDC DAB |: dAB AdA | GBG EGB | dAF AFD | FED EAB | dAB AdA | GEF EGA | BGF EFG |1 FDC DAB :|2 FDC DA,B, || "LAST TIME ONLY"FDC D3 ||

X:4 T: "An Bónas" (The Bonus) C:Slip Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:140 K:Bb M:9/8 F |: D2G GBd cAG | D2G GAG FGA | B2A AGF GBc | d2_d =dcA GFE | D2G GBd cAG | D2G GAG FGA | B2A AGF GBc | d2_d =dcA G2A | B2G cGA BAB | G2c Bcd edc | e2d dcB Bcd | c2F FGA G2A | B2G cGA BAB | G2c Bcd edc | e2d dcB Bcd | c2F FGA G2 :||

X:5 T:"An Caochadh" T:(The Wink) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:C M:6/8 A |: GAG GBd | ega gec | fef d2e | fef dcA | GAG GBd | ega gec | fdc dBG |1 cdc c2A :|2 cdc c2e |: fdc c2e | fdc BAG | fdc cde | gag g2e | fdc c2e | fdc BAG | fdc dBG |1 cdc c2e :|2 cdc c2A |: GAG BAG | cBG edc | fdc gag | fdc g2c | GAG BAG | cBG edc | fdc dBG |1 cdc c2A :|2 cdc c2 ||

X:6 T:"An Caochadh" T:(The Wink) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:C BA |: GABA BGcd | egag ecde | fcfe d2 de | fcfe dcBA | GABA BGcd | egag ecde | \fgfd GABG |1 cedB c2 BA :|2 cedB c2 de | fded c2 cd |fdec BcAG | fded cdef | gagf g2fe |: fded c2 cd | fdec BcAG | fgfe dGAB |1 cedB c2 ce :|2 cedB c2 BA |: GABA BGAB |cded efdc | fdce gage | fedc g2 ec | GABA BGAB | cded efdc | \fdcf dcBG |1 cedB c2 cA :|2 ce dB c2 ||

X:7 T:"An Ciotóg" T:(The Left-Hander) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G BA |: GBdc Bdgd | cege BdgB | cBAG FBAG | FDEF GABc | BGdc Bdgd | ecge Bdgf | gBfG eGdG |1 cBAF G2 BA :|2 cBAF G2 Bc |: BGAB A2 GA | BcGA FGDE | DEGA FGAB | cB AF G2 Bc | dcBA GAcd | e^cAe f2 ed | BcGA FGAB |1 cBAF G2 Bc :|2 cBAF G2 ||

X:8 T:"An Crann Fuinseoige" T:(The Ash Tree) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D AG |: FGF EFE | DFG Bcd | eGf GgG | fdc BAG | FGA EFG | DFG Bcd | eGf GgG |1 eAc dAG :|2 eAc d2c |: dfa gbg | faf ecB | Acd Ade | fed e2c | def cge | Bcd Aef | gGf GeG |1 eAc d2c :|2 eAc d2 ||

X:9 T:"An Crann Fuinseoige" T:(The Ash Tree) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D AG |: FGAF EFGE | DFGA Bcdc | dGeG fGge | fedA B2 AG | FGAd EFGB | DFGA Bcdc | \dGgG fGed |1 eAdc d2 AG :|2 eAdc d2 Bc |: defa gabg | fgaf edcB | AcdB Acde | fedf e2 Bc | defd cgAe | BcdB AeFc | dGgG fGed |1 eAdc d2 Bc :|2 eAdc d2 ||

X:10 T:"An Criogar" T:(The Cricket) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 GA |: BABc dBAG | e2 ce dgef | g2 BA dBAG | AFBF E2 GF | ~E2 FG ABcd | cBce BABe | GEAB cdBG |1 AFBF E2 GA :|2 AFBF E2 Bc |: ~d2 Bc degf | g2 ec dcBA | GABc BABc | BABF E2Bc | ~d2 Bc dAcd | edec dcdB | ABcA BABc |1 dcBF E2 Bc :|2 dcBF E2 ||

X:11 T:"An Damhán Alla" T:(The Spider) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G/Em M:4/4 dc |: BG (3GGG AGAF | DG (3GGG dGcA | BG (3GGG AGFE | FEFG Acdc | BG (3GGG AGAF | DG (3GGG dGcA | ~G2 GB dedc |1 BG AF G2 dc :|2 BGAF G2 F=F |: (3EEE AE BEAE | (3EEE AE DEFD | (3EEE AE BEAE | FEDF EFG=F | (3EEE AE BEAE | (3EEE AE DEFD | ~G2 GB dedc |1 BGAF G2 G=F :|2 BGAF G2 ||

X:12 T:"An Deilf" T:(The Dolphin) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G =FE |: DGGF GDEG | FEDE ~=F2 de | =fdef gfed | cAG=F FEDC | DGGF GDEG | FEDE =Fcde | d=fed cAGF |1 AGGF G2 =FE :|2 AGGF GBcd |: gdBG =FGBf | gefg ~a2 ag | =fcAG =FABc | =fefg aga^f | gdBG =FGBd |gefg a2 ag | ~=f2 ed cAGF |1 AGGF GBcd :|2 AGGF G2 ||

X:13 T:"An Iora" T:(The Squirrel) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D c |: B2g fdf | eBc dBc | d2c dfd | BGB Adf | geg faf | ece dAG | Bdg fAB |1 cGc d2c :|2 cGc def |: g/a/bg f/g/af | dBG Ade | fAf eGe | dFd AEf | geg fdf | eBG Ade | fAf eGe |1 cGc def :|2 cGc d2 ||

X:14 T:"An Iora" T:(The Squrrel) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D dc |: ~B2 Bg fAdf | eAce dABc | ~d2 dc dfed | BdBG ABdf | gaeg fadf | egce dBAG | BABg fAdB |1 cGBc d2 dc :|2 cGBc d2 ef |: gabg faef | dfBG ABde | fAAf eGGe | dFFd Adef | ~g2 eg fadf | efBG ABde | fAAf eGGB |1 cGBc d2 ef :|2 cGBc d2 ||

X:15 T:"An Mearadh Fada" T:(The Long Finger) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D FG |: AdA BAG | dAd BAc | dfd BAF | BAG EAc | dAf eAg | fAa gfg | afd efa |1 fdc dFG :|2 fdc d2d |: eAA fAA | gAA a2f | gfg ada | fdc def | gAA fAA | eAc def | afd edA |1 ABc d2d :|2 ABc d2 ||

X:16 T:"An Mearadh Fada" T:(The Long Finger) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D FG |: ~A2 dA BAGF | d2 Ad BAGF | ~A2 Bd BAFD | B2 FG EABc | d2 Af eAcg | f2 Aa gdfg | a2 fd efge |1 fddc d2 FG :|2 fddc d3d |: eA (3AAA fA (3AAA | gA (3AAA a2 ef | gdfg adfa | fdcB Adef | gA (3AAA fA (3AAA |eA (3AAA d2 ef | afdf aedA |1 ~A2 Bc d2 FG :|2 ~A2 Bc d2 ||

X:17 T:"An Plámás" T:(The Flattery) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:D de |: fAdf eAce | dFBd cFAc | BcdB ADFA | G2 E2 E2 Ac | defA ceae | BcdB ABce | dBGB AGEG |1 F2 D2 D2 de :|2 F2 D2 D2 cd |: eAce fdAG | BdAF ABde | fedB ADFA | G2 E2 E2 cd | eAce fdfa | gdBG ABde | fcdB AGce |1 f2 d2 d2 cd :|2 f2 d2 d2 ||

X:18 T:"An Plámás" T:(The Flattery) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D e |: fAd ece | dFB cAc | BcB Ade | fAf eBc | dfA cac | BcB ABc | dBF Ace |1 fdc d2e :|2 fdc d2d |: eAe fAG | BAF Ade | fdB AFA | GBA Ecd | eAe dfa | gdF Ade | fAd AGe |1 fdc d2d :|2 fdc d2 ||

X:19 T:"An Plámás" T:(The Flattery) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:210 M:4/4 K:D de |: fAdf ~e2 ce | dFBd ~c2 Ac | BcdB ~A2 de | fAdf eABc | ~d2 fA ceae | BcdB ~A2 Bc | dBAF A2 ce |1 fdec d2 de :|2 fdec d2 cd |: eAce ~f2 AG | BdAF ~A2 de | fAdB ~A2 FA | GBFA E2 cd | eABe fdfa | gdBF ~A2 de | fAdB AGce |1 fdec d2 cd :|2 fdec d2 ||

X:20 T:"An Portán" T:(The Crab) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 c |: BAc BGG | A=FG AFE | DBA GA=F | DEA BGc | BAc BGG | A=FG AFB | dcA GAE | =FGA BGc :|: GBd eGG | =fGG dGG | AcG =FAF | DEG BGG | GBd eGG | =fGG dGf | ged BGD | 1 =FGA BGB :|2 =FGA BGG ||

X:21 T:"An Portán" T:(The Crab) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 c |: BAcA BGGB | A=FGF AF (3FEF | DBcA ~G2 A=F | DEGA BGGc | BAcA BGGF | A=FGF AFBc | dBcA GAGE | =FEGA BGGc :||: GBdG eGdG | =fGeG dGcG | AcGA =FAFE | DEGA BGGc | GBdG eGdG | =fGeG dGef | ge=fd BGDE | =FEGA BGGc :| "LAST TIME ONLY"=FEGA BGG^F | G8 ||

X:22 T:"An Ríomhphleib" T:(The Nerd) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:Dmix M:4/4 FE |: D2 EF ABAF | BAGB AGAB | ~c2 Bc AcGc | BAGB ~A2 Ac | dAAd cA Ac | BGGB ~A2 AB | cd ec AGcd |1 edce d2 FE :|2 ed=ce d2 AB |: ~c2 Bc AcGc | dcAG FGAB | cdec BcGA | BAGB ~A2 AB | ~c2 Bc AcGc | dcAG FGAB | ~c2 gc acgc |1 edce d2AB :|2 edce d2 ||

X:23 T:"An Scéiméir" T:(The Schemer) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:D AG |: FEFD ABAG | FEFA BDBc | dcdA BDFG | AEGF D2 FE | FG Ac dAGD | FDEF EABc | dAcA BGDB |1 AEGF D2 AG :|2 AEGF Dc de |: fefd cAcd | BdAg AfAe | fdBA BABd | eBdc dAcd | fefd cfdc | BAGB AdAc | BDGB FAcd |1 efdc d2 de :|2 efdc d2 AG || "LAST TIME ONLY"efdc d4 ||

X:24 T:"Breda's Delight" T:(For Breda Lallane) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G Bc |: dBcA G2 DG | (3GAB AF GABG | FD (3DED DEFG | AE FE DEGA | BG (3GAG FGAB | cA (3AGA GABc | dB (3BcB cedc |1 BGAF GABc :|2 BGAF GBAG |: AD (3DED FGAF | BG (3GAG BcdB | dc (3ccc BA (3AAA | ^cedc d2 =cB | AD (3DED FAGF |BG (3GAG BdcB | cedc (3Bcd cA |1 BGAF GBAG :|2 BGAF G2 ||

X:25 T:"The Camber of the Bed" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D ag |: ~f2 dc AFEF | D2 FG Adfg | GBce gfec | d a2 f gfed | ~f2 dc AFEF | DEFG Adfg | G2 Bc gfed |1 cAce d2 ag :|2 (3cBA ce d2 fe |: defd efdc | BdgB dgBA | GBce gfec | Acef gafe | defd efdc | BdgB dgBA | GABf gfed |1 cAce d2 fe :|2 (3cBA ce d2 ||

X:26 T:"The Camber of the Road" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:D ag |: ~f2d AFE | D2F Adf | GBd gfe | daf ged | ~f2d AFE | D2F Adf | G2d gdB | |1 ABc dag :|2 ABc d2e |: dfd fdc | BgB gBG | Ace gdB | cef afe | dfd fdc | BgB gBA | GBd gdB |1 ABc d2e :|2 ABc d2 ||

X:27 T:"The Castleboy Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G BA |: Ggfg d2 BG | cBAG FABA | Ggfg dGAB | ~c2 A2 A2 Bd | g2 fg d2 BG | cBAG FABA | GABd FGAc |1 B2G2 G2 BA :|2 B2 G2 G2 ef |: gGBg ecef | geag fAef | gGBg eGBd | ~c2 A2 A2 ef | gGdg ecef | geag fdef | gdBG FGAc |1 B2 G2 G2 ef :|2 B2 G2 G2 ||

X:28 T:"The Castleboy Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 G |: gfg d2G | cAG FAB | gfg dBG |cdc BGd | gfg d2G | cAG FAc | BAB efg |1 agf g2G :|2 agf g2f |: gBg eAA | gea fdf | gBg eAB | ecA FAf | gBg eAf | gea fBA | GAB efg |1 agf g2f :|2 agf g2 ||

X:29 T:"The Castleboy Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 BA |: Ggfg ~d2 BG | cBAG FABA | Ggfg dGBG | cBdc BGGF | Ggfg ~d2 BG | cB AG FA BA | GABc defg |1 agfa gG GA :|2 agfa gG Gf |: g2 Bg eAAf | geag fAAf | gGBg eABd | ecAG FAAf | g2 Gg eAAf | geag fGAB | GABc defg |1 agfa gGGf :|2 agfa gG G2 ||

X:30 T:"The Castledaly Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:G A |: G2A FDG | BGd eGd | cAA FGB | cAF D2A | BdA FDA | BGd eGd | cGA FGB |1 cAF G2A :|2 cAF G2d |: g2c Bag | ecA FGB | cAF DGB | cAG A2d | gdc Bag | gGf eGd | cGA FGB |1 cAF G2d :|2 cAF G2 ||

X:31 T:"The Castledaly Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G BA |: G2 BA FDEG | BGdG eGdG | cAAG FGBd | cGAF D2FA | BdBA FDEA | BGdG eGdG | cGAG FGBd |1 cGAF G2 BA :|2 cGAF G2 Bd |: g2 dc Bdag | ecAG FGBd | cAAF DEGA | cAAG A2 Bd | gddc Bdaf | gGfG eGdG | cGAG FGBd |1 cGAF G2 Bd :|2 cGAF G2 ||

X:32 T:"The Chatanooga Choo-Choon" T:(with a nod to Glen Miller) C:composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 (3d^c=c |: Bc ^cd2d ef | (3gag gd ed2^d | ed BA2 B c^c | dBGE cAFE | Bc ^cd2d ef | (3gag gd edd^d | ed BA2B c^c |1 dB A2 G2 (3d^c=c :|2 dB A2 G2 (3Bc^c |: dBGD cAFD | GA Bd2^c (3ded | dBGD cAFD | G2A2 B2d2 | (3gag fg ec2e |(3fgf efdB GA | (3^A=A^A A=AGA (3^A=A^A | \|1 ^Ac A=A2B c^c :|2 ^Ac A=A2d (3d^c=c || "LAST TIME ONLY"dBGE cA (3E=F^F | G2 [d'6b6g6d6G6D6] ||

X:33 T:"The Collaboration Jig" T:(from "The Collaboration Reel" by Jim McAuley - edited by Davy Rogers) C:composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:D A |: d2d faf | ged =cAG | A2A dfe | =cAG EDD | dcd faf | ged =cAG | DGA dfe | |1 fag fdA :|2 fag fdc |: d2f Afd | =cec gce | def faf | gec edc | d2f Afd | =cec gce | def faf |1 gec d2c :|2 gec d3 ||

X:34 T:"Colm Mac Lochlainn's Jig" T:(For Colm Mac Lochlainn) C:Jig Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 dc |: BdG cdB | A2B Bcd | efg edB | cAA Adc | BdG cdB | ABc Bcd | efg dBG |1 AGF Gdc :|2 AGF G2f |: g/f/ge cde | ded dBd | efg edB | cAA ABd | g/f/ge cde | ded def | gec dBG |1 AGF G2f :|2 AGF G2 ||

X:35 T:"Colm Mac Lochlainn's Reel" T:(For Colm Mac Lochlainn) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 dc |: BdBG cdBG | (3BcB AG ABcd | efge edBG | cAAG A2 GA | BdBG cdBG | (3BcB AG ABcd | efge edBG |1 (3ABA GF G2 dc :|2 (3ABA GF G2 df |:ge (3efe cdec | d2 ce defd | ge (3efe dBGB | cA AG ABdf | ge (3efe cdec | d2 ce defd | efge edBG ||1 (3ABA GF G2 df :|2 (3ABA GF G2 ||

X:36 T:"Cruisin'" T:(For Aideen Cruise) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:Bb M:4/4 |: G2 BD GFED | E/E/E FG FEDF | G2 BD GBdf | gabg af f2 | g2 dg fgdc |(3c=Bc _BG AFF_G | GFDG FDCF | DGGF G2 DA :||: (3BcBB2B2B | BcdB cAAc | B2 cd c3A | BGGF GD D2 | \(3BcB fBdB FB | GB (3BcB AFF_G | GFDG FDCF |1 DGGF G3A :|2 DGGF GFDB, :| "LAST TIME ONLY"DGGF [G4D4G,4] ||

X:37 T:"The Curragh Line" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:D M:4/4 d |: Bddf eaag | fBBc AFFc | ed (3cBA Bffe | edcA Bffe | fdBc AFFc | fBBc A2 Ac | ed (3cBA Bffe | ed (3cBA B3d :||: A2 A2 ABce | dBBd cAAc | BGGd fBBF | FBcd gfeg | fedf eccA | BGGe fBBF | FBcd cBAc | B2 BF ec c2 :||: ddce dBBA | fBdB ABBF | ddce dBBA | ABcA B2 ce | ddce dBBc | fBdB ABBF | dd (3cBA Bffe |1 eccA B3d :|2 (3fed cd B2 ||

X:38 T:"Davy Rogers' No. 72" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G DF |: GABG AGFD | GABG ABcd | efge fdcA | ABcG AGFD | G2 BG AGFD | GABG ABcd | efge defd |1 cAGF G2 DF :|2 cAGF G2 cB |: GBdg f2eB | ecBA dBGB | eDEA dDEG | ABAG FABc | G2dg e2 cB | cdeg dBGB | eDEA dDEG |1 FDEF G2 cB :|2 FDEF G2FD ||"LAST TIME ONLY"FDEF G4 ||

X:39 T:"Davy Rogers' No. 77" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:G F |: GBG AGF | GAG ABd | ege fdB | ABG AGF | G2B AFD | GAG ABd | ege dfd |1 cAF G2F :|2 cAF G2B |: GBg feB | ecA dBG | eDE dDG | ABG FAc | Gdg ecB | cdg dBG | eDA dDG |1 FEF G2B :|2 FEF G2 ||

X:40 T:"The Days at the Fleadh" T:(Cavan 2011) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G (3d^c=c |: BGDc ecGe | BGDG B2 Bd | cAFA (3efd (3cBA | (3GAB GF D2 (3d^c=c | BGDc ecGe | BGDG B2 GF | E=F^FG (3ABc AF |1 GBAF G2 (3d^c=c :|2 GB AF G2 FG |: AFDF AcBA | BGDG B2 B^A | AGAc BdBG | (3ABA FE D2FG | AFDF AcBA | BGDG B2GF | E=F^FG (3ABc AF |1 GBAF G2 FG :|2 GBAF G2 ||

X:41 T:"Drumhill Cider" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G GE |: D2 B,E DEGA | Bd GBAG EG | BdGd BdGA | BAGE B2 GE | DG, B,E DEGA | BdGB AGEG | d g2 d gedc |1 B2 AF G2 FE :|2 BGAF G2 GA |: Bd2B dBAG | DA2D AFED | Bd2B dBef | gedB A2 GA | B d2 B dBAG | D A2 D AFE^D | DEGA Bd2B |1 AGBA G2 GA :|2 AGBA G2 ga |: bg (3gfg dgc'b | dgc'b adga | bg (3gfg dgc'b | agfe d2 ga | b2 gf dgc'b | gbc'b adga | dg2f gedc |1 Bggf g2 ga :|2 BGAF GEDC || "LAST TIME"BG AF G4 ||

X:42 T:"Duffy's Delight" T:(For Michael Duffy) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 (3Bc^c |: dBGA Bded | gfag egfe | (3ded ^cd ed=cB | c2 A2 A2 (3Bc^c | dBGA Bded | gfag egfe | (3ded ^cd fd=cA |1 (3GAG FA G2 (3Bc^c :|2 (3GAG FA G2 d^d |: cAF Acec | dBGA Bded | (3ded ^cd ed=cB | c2 A2 A2 d^d | ecAF Acec | dBGA Bded |(3ded ^cd fd=cA | |1 (3GAG FA G2 d^d :|2 (3GAG FA G2 ||

X:43 T:"Duffy's Delightful Jig" T:(For Michael Duffy) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 d |: dBA Bed | gfa gfe | d^cd e/d/=cB | cAA A2^c | dBA Bed | gfa gfe | d^cd f=cA ||1 GFA G2d :|2 GFA Gd^d |: ecA cec | dBG Bed | d^cd e/d/=cB | cAA Ad^d | ecA cec | dBG Bed | d^cd f=cA |1 GFA Gd^d :|2 GFA G2 ||

X:44 T:"Eleanor Walker's" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:Dm FE |: DFA GBd | A^cf d2 g | afa geg | fd^c AGE | DFA GBd | A^cf d2 g | afa geg |1 fe^c dFE :|2 fe^c dfg |: afd gec | fdB ecA | dec BcB | GBG E2 _E | DFA GBd | A^cf dfg | afa geg |1 fA^c dfg :|2 fA^c d2 ||

X:45 T:"The Embroidery Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 c |: Bdc BGB | cde cAB | cAe gec | dGA BGG | DGd BGB cdc ABd | eAg AfA |1 eAc BGc :|2 eAc BGB |: d2g BdA | cde afe | dBg BdA | cAe BGB | dBg BdG | cde dfa | baf gec |1 eAc BGB :|2 eAc BGG ||

X:46 T:"The Embroidery Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 A |: ~B2 dc BGGB | cded cAAB | cAeA gAec | dGFA BGGc | DGdc BGcB | cdBc ABcd | eAgA fAeA |1 dBcA BGGA :|2 dBcA BGGc |: ~d2 gc BdAG | cdec dafd | dBgc BdAG | cAeA BGGB | dBgc BdAG | cdec dafd | bdad gdeB |1 cAdA BGGc :|2 cAdA BG G2 ||

X:47 T:"Eugene Teevan's Hornpipe" T:(For Eugene Teevan) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:D dB |: AFEF DAFG | AFEF DAFG | BGFG EGcd | e2 A2 A2 de | fAeG dFcE | BAcB Acdf | gefd eage |1 f2d2 d2 dB :|2 f2d2 d2 Bc |: dAfd cGec | BFdB A2 FA | BEdB AGFA | G2 E2 E2 Bc | dAfd cGef | gcfG efaf | gfed cAde |1 f2 d2 d2 Bc :|2 f2 d2 d2 ||

X:48 T:"Eugene Teevan's Jig" T: (For Eugene Teevan) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:D B |: AFF D/E/FB | AFE DGA | BGF EAd | ecB Ade | fAG eAF | BAB Adf | ged efe |1 dec d2B :|2 dec dBc |: d/e/fd cec | BdB AFA | Bdc Acd | BGF EBc | d/e/fd cef | gcf ega | gac ABc |1 dec dBc :|2 dec d2 ||

X:49 T:"Eugene Teevan's Reel" T:(For Eugene Teevan) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D dB |: AFEF (3DED FB | AFEF DAFG | BGFG EAcd | ecBe A2 de | fAeG dFcE | BAcB A2 df | gefd eage |1 dfec d2 dB :|2 dfec d2 Bc |: (3ded fd c2 ec |BFdB A2 FA |(3B=cB d^c ABcd | BFGF E2 Bc | (3ded fd cGef | gcfG e2 ga |(3gag gd cAde |1 dfec d2 Bc :|2 dfec d2 ||

X:50 T:"Finn's 21st" T:(For Finn Rogers) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 edB ^cAc | B2E EFE | efd ^cGc | d2G GFE | egf gBg | bdB ada | bgb afa | gfe fed :||: dBd e2g | dBe dBA | fdB agf | e2f g2e | dBd egf | dBe dBA | ecf gce | fgf e2E :||: ^cBA BAG | eGf ecG | deB AFB | G2E EDE | ^cBA dcB | ece g2a | bgb afd | fgf e2f :||: egf gBg | bdB ada | d=fe f^Af | acA gcg | egf gBg | bdB ada | ae/f/a bgd |1 f3 e3 :|2 fgf3 ||

X:51 T:"The Harmonic Convergence" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:C M:4/4 B |:AGAB (3cdc ae | gdBG ecdB | (3ABA AB (3cdc ae | gdBd eAAG | AGAB cdae | gdBG ecdB | AGAB cBcd | edcA EAAB :||: (3cdc gc acgc | gefd ecAB | ~c2 gc acgc | gagf edcB | (3cdc gc acgc | gefd eBAG | AGAB ~c2 cd |1 edcA EAAB :|2 edcA EAAG | A6` ||

X:52 T:"The Hen Harrier" C::Jig omposed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:D c |: dBc AEF | BGB A2c | dcd AGF | GFG E2A | dBc AEF | BGB Adf | agf ged |1 ABc d2 c :|2 ABc def |: afd A2A | BGB Aef | gbg ede | fga e2e | fga cde | BFG Aef | gbg faf |1 gec def :|2 gec d3 ||

X:53 T:"The Hen Harrier" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D Bc |: dBcd AEFA | BGAB A2 GA | d2 cd AGFE | DFGA E2 GA | dBcd AE FA | BGAB A2 fg | agfd ge dc |1 ABce d2 Bc :|2 ABce d2 (3def |: afed AFGA | BGBd A2 ef | gbag fdBA | BAdf e2 de | fgaf dAGF | BFGB Adef | gbag fgaf |1 gedc d2 (3def :|2 gedc d2 ||

X:54 T:"The Hoppy Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:170 K:G M:4/4 G2 ^cd cdcd | decA F2 z2 | decA F2 z2 | de BG D2 z2 | G2 ^cd cdcd | decA F2 z2 | decA F2 B2 | G4 B2 A2 | G2 ^cd cdcd | decA FF z2 | decA FF z2 | deBG DD z2 | G2 ^cd cdcd | decA FF3 | decA F2 B2 | G4 g2 f2 :||:

  1. e3^d efge | d2 dc BcdB | A2 d^c defg | a4 f2 d2 | B3/2c/ BA cdgf |

fe^df e2 fe | (3d^de fe =d^c=cA |1 (3GAG FA G2 gf :|2 (3GAG FA G4 ||

X:55 T:"The Hoppy Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:160 K:G M:6/8 A |: G2d d^cd | dec A2F | dec A2F | deB G2D | G2d d^cd | dec A2F | dec ABc |1 B3 G2A :|2 B3 G2f |: e2^d efe | d2c BcB | Ad^c dfg | a3 f3 | BAB cdg | fef e2f | d/e/fe ecA |1 B3 G2f :|2 B3 G3 | "variation on 1st part - play as 2nd repeat"|: G2d d^cd | dec AAF | dec AAF | deB GGD | G2d d^cd | dec AAF | dec AAc |1 B3 G2A :|2 B3 G2f ||

X:56 T:"Horner's Plum" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G BA |: GABd A2 GF | EFGB F2 ED | CDEG B,DGB | AB^ce d2 dc | dedc BDGB | ACEG D2 (3CB,A, | G,B,DG CDEc |1 DFAF G2 BA :|2 DFAF G2 ga |: bdgb a2 gf | gceg dcBA | GB (3dcB cege | df a2 a2 ga | bbc'b aged | gedB dcBA | GBdB cege |1 dfaf g2ga :|2 dfaf g2 BA |: GABd AG2F | EFGB FE2D | CDEG B,DGB | AB^ce d2dc | dedc BDGB | ACEG D2 (3CB,A,| G,B,DG B,D Ec |1 DFAF G2 BA :|2 DFAF G2 ga |: bdgb ag2f | gceg dcBA | GB (3dcB cege | df a2 a2 ga | bbc'b aged | gedB dcBA | GBdB cege |1 dfaf g2 ga :|2 dfaf g2 ||

X:57 T:"The Humours of Aughrim" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D Bc |: dac ede | fdB AFG | Aec gec | ec/d/e d2F | Aca GBg | FAf efg | afd gec |1 ec/d/e dBc :|2 ec/d/e d2f |: gd/e/g f2f | eA/B/e d2B | Aac edg | fd/e/f e2f | gGg fFf | eEe dfg | afd bge |1 ec/d/e d2f :|2 ec/d/e d2 |

X:58 T:"The Humours of Aughrim" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D Bc |: dafd cABc | BdcB AEFG | Adef gecg | fdfg e2 cB | Acac GBgB | FAfB cefg | afdf gecd |1 ecde d2 Bc :|2 ecde d2 ef |: gBdg fAcf | eAce d2 cd | eAce defa | gfag e2 df | gGdg fFcf | eE Be defg | afda bgeb |1 acde d2 ef :|2 acde d2 ||

X:59 T:"The Humours of Castleboy" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:Em F=F |: EAE BAE | BGB AFA | BGE AEA | BGF E2A | BGB AFA | BGE AGF | EAE BAE |1 BGF EF=F :|2 BGF EGA |: Bdf eBA | Bef e2d | fgf edA | BAF GAc | Bdf eBA |

  1. Bef e2d | fgf edA |1 BAF EGA :|2 BAF E2 ||

X:60 T:"The Humours of Castleboy" C:Reel Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:Em M:4/4 F=F |: (3E^DE AE BEAE | BGEB AFDA | BEGE BEGA | BGAF E2BA | BGEB AFDA | BGEB A2GF | (3E^DE AE BEAE |1 BGAF E2 F=F :|2 BGAF E2 GA |: (3BcB df eBBA | Be (3def e2ef | (3gag fg edBA | BG AF GABc | (3BcB df eBBA | (3Bce df e2ef | g2 fg edBA |1 BGAF E2 GA :|2 BGAF E2 ||

X:61 T:"The Humours of Crusheen" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 A |: G2B B/c/AF | dBd edc | ecB cGA | BcA GFD | GdB BAB | dBd edB | ecA FGA ||1 BdA G2A :|2 BdA GFE |: Ddc BDA | BGF GAc | AFD DFA | BGF GAc | Ddc BDA | BcA GBd | ecA FGA |1 BdA GFE :|2 BdA G2 ||

X:62 T:"The Humours of Crusheen" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 BA |: ~G2 BG BcAF | (3GAG dB eBdB | ecAB cAFA | BdAF GABA | GdBG BcAF | GBdB eBdB | ecAG DAFA |1 BdAF GABA :|2 BdAF GABc |: dDcD BDAD | BGGF GABc | \AD (3DED DFGA | BGGF GABc ||

X:63 T:"The Humours of Gort" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:150 M:6/8 K:G DF |: GdB cec | dge dBG | cdc Bge | dBG AEF | GBd cec | dge dBG | cec Bge |1 cAF GDF :|2 cAF Gga |: beb ada | gab fdB | cec Bge | dBG Aga | beb ada | gab fdB | cec Bge |1 cAF Gga :|2 cAF GDF | "LAST TIME ONLY"cAF G3 ||

X:64 T:"The Humours of Gort" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G DF |: ~G2 dB cedc | dgfe dBGB | cdec Bgfe | dBGB A2 EF | GBdB cedc | dgfe dBGB | cdec Bgfe |1 dcAF G2 DF :|2 dcAF G2 ga |: beab afga | gaba fdeB | cdec Bgfe | dBGB A2 ga | beab afga | gabg fedB | cdec Bgfe |1 dcAF G2 ga :|2 dcAF G2 ||

X:65 T:"The Hungry Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 FG |: AB (3cBA G2 cB | AB (3EFG FEDG | AB (3cBA G2 dB | c2 A2 A2 Bc | dB (3cBA G2 cd | ec (3dcB ABcA | dBcA GB (3ABc |1 B2 G2 G2 FG :|2 B2 G2 G2 cB |: ABAG FGAd | BcBA GA (3Bcd | edcB cBAB | c2 A2 A2 (3def | gfed edcB | cBAG FG (3ABc | dBcA GB (3ABc |1 B2 G2 G2 cB :|2 B2 G2 G2 ||

X:66 T:"The Hungry Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 D |: ABc DcB | ABE FED | ABc GdB | cAA ABc | dcA Gcd | ecB ABc | dBA GBc |1 BGG G2D :|2 BGG G2c |: ABG FAd | BcA Gcd | edB dcB | cAA Aef | gfe fed | edc dBc | dBA GBc |1 BGG G2c :|2 BGG G2 ||

X:67 T:"Isaac and Reuben’s Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G FE |: DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd BdGd | c2 A2 A2 FE | DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd AcFA |1 B2 G2 G2 FE :|2 B2 G2 G2 Bc |: dBBd eccA | dBBG EFGA | BdGd cdAB | c2 A2 A2 DF | GBBG AccA | BddB ceec | dgBd AcBA |1 B2 G2 G2 Bc :|2 B2 G2 G2 ||

X:68 T:"Isaac and Reuben’s Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:G FE |: DGG BAG | FAA cBA | BdG BdG | cAA DFE | DGG BAG | FAA cBA | BdG AcF | |1 BGG GFE :|2 BGG GBc |: dBB ecc | dBG EFA | BdG ceB | cAA DEF | GBB Acc | Bdd cee | dgB AcA |1 BGG GBc :|2 BGG G2 ||

X:69 T:"Isaac and Reuben’s Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G FE |: DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd BdGd | cAAG FAD2 | DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd Ac FA |1 BGGF G2 FE :|2 BGGF G2 Bc |: dBBd eccA | dBBG EFGA | BdGd cdAB | cBBG FADF | GBBG AccA | BddB ceec | dgBd AcBA |1 BGGF G2 Bc :|2 BGGF G2 ||

X:70 T:"The Jolly Set Dancers" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:D fg |: a2 bd gdag | f2 gd eBfe | dBcA BGAd | ecdB A2 fg | afdA g2 ag | fd B2 e2fe | dcGA BGBc |1 eBdc d2 fg :|2 eBdc d2 Bc |: d2 ga fdAG | B2 de dBFA | B2 dB DEGA | \BAFB ABce | dfeg fdAG | Bedf edBA | BAGc edfg |1 efdB d2 Bc :|2 efdB d2 ||

X:71 T:"Keelan McGrath's Hornpipe" T:(For Keelan McGrath) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G (3DEF |: G2 AG Bded | egfg ^cfge | d2 BG dGBd | c2 A2 A2 BA | GB dG Bd BG | cegc ^cfga | bgdb afdc |1 B2 G2 G2 (3DEF :|2 B2 G2 G2 (3def |: g2 gf e2 ed | ^cgfe d2 Bd | (3efe fg aged | c2 A2 A2 BA | G2 AG Bded | (3efe ge ^cega | bgdb afda |1 b2 g2 g2 (3def :|2 b2 g2 g2 ||

X:72 T:"Keelan McGrath's Jig" T:(For Keelan McGrath) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:125 M:6/8 K:G F |: GAG Bcd | efg ^cfa | dBd GBd | cAA A2B | GBG dBG | ceg dfa | bgd afd |1 BGG G2F :|2 BGG G2f |: g2f e2d | ^cgf dBd | efg dfd | cAA AGA | GAG Bcd | efe ^cfa | bgd afd |1 BGG G2f :|2 BGG G2 ||

X:73 T:"Keelan McGrath's" T: (For Keelan McGrath) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G (3DEF |: G2 AG Bded | egfg ^cfge | d2 BG dGBd | cAAG FGBA | GBdG Bded | cegf agfg | ecGc fdAf |1 gd BAG2 (3DEF :|2 gdBA G2 (3def |: g2 gf e2 ed | ^cgfe d2 Bd | (3efe ge aege | (3ded de dcBA | G2 AG Bded | (3efe ge ^cega | bgdb afdf |1 efaf g2 (3def :|2 efaf gdBA || "LAST TIME ONLY"efaf g4 ||

X:74 T:"The Kilchreest Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G dc |: (3BcB dB A2 AG | EABA GBdB | dBAF GABd | c2A2 A2GF | DGGE (3ABA GF | EABA GBdf | gedB GABc |1 B2 G2G2 dc :|2 B2 G2 G2df | |: gedf g2ge | dega baab | gedB GABd | c2A2 A2de | gedf g2ge | dega baab | gedB GABc |1 B2 G2 G2df :|2 B2 G2G2 ||

X:75 T:"The Kilchreest Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:G/Am A |: BdB A2A | EAA GBB | DBA GAd | EBG ABA | G2G AGF | EAA GBd | gdB G2G | AEA BAA :| |: ged g2e | dga baa | geB G2F | EAA cde | ged g2e | dga baa | geB G2E | AEA BAA :|

X:76 T:"The Kilchreest Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G 1d |: B2 dB A2 AG | EABA GBdB | dBAF GAcd | eBBG AcBA | G2GE A2 GF | EABA GBde | gedB G2 GE |1 AEGA BAAd :|2 AEGA BAAe |: gedB g2 ge | dega baab | gedB G2 AG | EAAG Acde | gede g2 ge | dega bae | ge dB G2 GE |1 AEGA BAAe :|2 AEGA BA A2 ||

X:77 T:"Lallane's Fancy" T:(For Breda Lallane) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G Bc |: dBcA G2 DG | (3GAB AF GABG | FD (3DED FGAB | c2 A2 A2 GA | BG (3GAG FGAB | cA (3AGA ABc^c | dB (3BcB cedc |1 B2G2 G2Bc :|2 B2G2 G2AG |: AD (3DED FGAF | BG (3GAG BcdB | ec (3ccc BA (3AAA | ^cedc d2 =cB | AD (3DED FAGF | BG (3GAG BdcB | cedc (3Bcd Ac |1 B2 G2 G2 AG :|2 B2 G2 G2 ||

X:78 T:"The Last Cigarette" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:Em GF |: E2 B,E BAFA | (3EFE B,E BAFA | (3FGF d^c dBAF | (3AAA de dBAF | E2 BE dEeE | (3FGF dF eFfF | ed BA FGAB |1 dBAF E2 GF :|2 dBAF E2 Bd |: e2 gd adbd | (3eee gd adbd | f2 df BfAf | g2 fg edBA | e2 gd adbd | (3fgf af bfd'f | f2 df BfAB | |1 dB AF E2Bd :|2 dBAF E2 ||

X:79 T:"Lesley's Waltz" T:(For Lesley Sargent) C:waltz composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:D M:3/4 AF |: D3E F2 | A3c e2 | f2 d3B | A4 c2 | d2 c2 B2 | A3B A2 | GB3 F2 | E4 AF | D3E F2 | A3c e2 | e2 d3B | A4 B2 | dA3 B2 | A4 d2 | cE3 e2 |1 d4 AF :|2 d4 FA |: B3A G2 | d3e d2 | A3G F2 | F3G F2 | F4 D2 | F3G FE | B2 d2 ce | f3g ab | e4 fe | d3e dA | c3d cA | B3d cA | B2 d3A | Bd3 e2 | df4e | fB3 A2 |1 B4 FA :|2 B4 AF |: c3d c2 | c3d c2 | B3A B2 | A3F A2 | c3d c2 | c3d c2 | B3A B2 | A3d e2 | f3g ab | e4 dc | d3e fg | e4 dc | dF3 B2 | cE3 e2 |1 d4 FA :|2 d4 ||

X:80 T:"Milo Mullins' Hornpipe" T:In Memory of Milo Mullins (R.I.P.) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:A FG |: AGAB cBAc | dfcg aecA | EGAB cBAc | d2 B2 B2 cB | AGAB cBAc | dfcg aecA | fgaf ecAd |1 c2 A2 A2 FG :|2 c2 A2 A2 fg |: agfa ecec | dBfg ecec | fdfa ecec | d2 B2 B2 fg | agfg ecec | fedc Bcde | fgaf ecAd |1 c2 A2 A2 fg :|2 c2 A2 A2 ||

X:81 T:"Milo Mullins'Reel" T:[In Memory of Milo Mullins (R.I.P.)] C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:A FG |: AGAB cBAc | dfcg aecA | EGAB cBAc | dBGA B2cB | AGAB cBAc | dfcg aecA | fgaf ecAc |1 dBGB A2 FG :|2 dBGB A2 fg |: agfa ecec | dBfg ecec | fdfa ecec | dBGA B2 fg | agfg ecec |fedc Bcde | fgaf ecec |1 dBGB A2 fg :|2 dBGB A2 ||

X:82 T:"Minnie Sullivan's Hornpipe" T:(For Minnie Sullivan) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 BA |: ~G2 BG EGDG | EGDG AGBA | (3GGG BG EGDG | B2 A^G A2 BA | ~G2 BG EGDG | EGDG AGBc | (3ded BG (3ABc BA |1 BdAd G2 BA :|2 BdAd G2 Bc |: (3ded BG dGBc | (3efe cA eA^ce | d2 BG dGBc | B2 AF A2 Bc | (3ded BG dGBc |(3efe cA eA^ce | (3ded BG (3ABc BA |1 BdAd G2 Bc :|2 BdAd G2 ||

X:83 T:"Minnie Sullivan's Jig" T:(For Minnie Sullivan) C:composed by Davy Rogers C:adapted by Jim McAuley L:1/8 Q:125 K:G M:6/8 A |: ~G3 EGD | EGD AGF | ~G3 ABc | BAG A2F | GBG EGD | EGD AGF | dBG A/B/cA |1 BAF G2A :|2 BAF GBc |: dBG d^cd | ecA ecA | dBG B-^cd | BAG ABc | dBG dBd | ecA ecA | dBG A/B/cA |1 BAF GBc :|2 BAF G2 ||

X:84 T:"The Monday Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G GA |: BGAB c2 Bc | dcAc BdAG | BGDA cBcd | e2 A2 A2 GA | BGDB cdec | BGDG ABde | fede cGAc |1 B2 G2 G2 GA :|2 B2 G2 G2 de |: fefd eBce | fdef gbag | fefg afdf | e2 A2 ABde | fdef ecce | fdef gbag | fefg afdc |1 B2 G2 G2 de :|2 B2 G2 G2 ||

X:85 T:"The Monday Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:G GA |: BGA cBc | dcA BcA | BGE ABd | eAG A2A | BGA cBc | BGE ABd | fed cBd ||1 BGG GGA :|2 BGG Gde |: fed ece | fef gba | fef abf | eAG Ade | fdf ece | fdf gbg | feg afd |1 BGG Gde :|2 BGG G2 ||

X:86 T:"The Monday Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G GA |: BGAB c2 Bc | dcAc BdAc | BGDA cBcd | eAAG A2 GA | BGDB cdec | BGDG ABde | fefd cBcd |1 BGGF G2 GA :|2 BGGF G2 de |: fefd eBce | fdef gbag | fefg abaf | eAAG ABde | fdef ecce | fdef gbag | fefg afdc |1 BGGF G2 de :|2 BGGF G2 ||

X:87 T:"Ms. Mortimer" T:(For Helen Mortimer) C:composed by Davy Rogers L:1/8 Q:160 M:4/4 K:Bb |: g2 fe d2 f2 | ed c2 ed e2 | c2 ed e2 cB | c2 e2 de f2 :| |:Gdd_d =dede | c3E GccB | cBc_d B2 dc | _dcde f2 dc :| |:GABc d2 G2 | edce d2 G2 | A2 D2 A2 D2 | edce dc BA :| |:Gdcd AdcA | Gdcd A2 BA | Gdcd AdcA |1 edBc d2 BA :|2 edBc d4 ||

X88 T:"The New Year Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:170 M:4/4 K:G BA |: G2 Bd Aded | BdGB AcEF | GABc dBed | c2 A2 A2 BA | G2 Bd Aded | BdGB AcFG | ABcd ecAF |1 A2 G2 G2 BA :|2 A2 G2 G2 ef |: gfge dBdb | cBca BABg | dbca BgeB | c2 A2 A2 ef | gfge dBdb | cBca BABf | gdBG (3ABc BA |1 B2 G2 G2 ef :|2 B2 G2 G2 ||

X:89 T:"The New Year Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:G A |: GBd Ace | BdG AGF | GAc dGB | ecB A2B | G/A/Bd Ace | BdG EFG | ABc edc | |1 AGF G2A :|2 AGF G2f |: gec dAB | cde BAG | ABd BGd | ecB Adf | gec dAB | cde BAG | ABc dec |1 AGF G2f :|2 AGF G2 ||

X:90 T:"The New Year Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G BA |: G2 Bd Aece | BdGB AcEF | GABc dBGB | e2 cB AcBA | GABd ABce | BdGF E2 FG | ABcd ecAG |1 A2 GF G2 BA :|2 A2 GF G2 ef |: gecA dGAB | cBce BABG | dBGd BGAB | e2 cB Acdf | gecA dGAB | cBce BABd | edBG cAGF |1 A2 GF G2ef :|2 A2 GF G2 ||

X:91 T:"The Openg Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G GA |: ~B2 dB dcBd | eceg fdfa | edce dGBd | c2 A2 A2 GA | ~B2 dB dcBd | eceg fdfa | egec dBGA |1 B2 G2 G2 GA :|2 B2 G2 G2 ga ||: ~b2 gb afac' | gegb fdfd | edce dGBd | c2 A2 A2 ga | ~b2 gb afac' | gegb fdfa | gbag fdfa |1 b2 g2 g2 ga :|2 b2 g2 g2 ||

X:92 T:"The Openg Reel" C:Reel composed by Davy Rogers Q:200 M:4/4 K:G GA |: BddB dcBd | eceg fdfa | edce dGBd | edcB AFGA | BedB dcBd | eceg fdfa | egec dcBG |1 ABGF G2 GA :|2 ABGF Gd ga ||: bd'bg ac'af | gbge fafd | egec dgBd | edcB Adga | bd'bg ac'af | gbge fafd | egec dgBe |1 fagf g2 ga :|2 fagf g2 ||

X:93 T:"Return From Cappataggle" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D cB |: AD (3DDD DEFG | Adde d2cB | ABcd BAdc | B2AF EDFG | AD (3DDD DEFG | Addc d2 Bc | dcBA BAdB |1 AGEF D2 cB :|2 AGEF D2FG ||: Ad (3ddd dcdA | Bdef e2ed | cA (3AAA GFGB | AGFG E2FG | Ad (3ddd dcdA | Bcef edfg | ae (3eee fdcB |1 AGEF D2FG :|2 AGEF D2 ||

X:94 T:"The Road to Ruan" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:G E |: D2A BGE | DGB cAF | G2E DFA | cAB AGE | DGA BGE | DGB cDA | BGE DFA | |1 cAF G2E :|2 cAF G2B |: cec dfd | ege dBA | G2E DEB | cAc BGE | cec dfd | e2e dBA | GDE DEB |1 cAF G2B :|2 cAF G2d |: ece dBA | GdG eGf | gGg fdB | ceg bag | e2e dBA | GdG eGf | gGg fdB |1 cAF G2d :|2 cAF G2 ||

X:95 T:"The Road to Ruan" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G FE |: DGBA BcGE | D2 BD cDBA | G2 BD EFGA | cABc ABGE | DBcA BcGE | DEBD cDBA | G2 FE DFGA |1 cA BA G2 FE :|2 cA BA G2 Bc ||: dece dcBA | G2 dG eGfG | gcfc ecdc | dega bage | e2 ce dcBA | G2 dG eGfG | gcfc efge |1 dBAB G2 Bc :|2 dBAB G2 ||

X:96 T:"Simon Knight" T:[In Memory of Simon Knight, accordionist (R.I.P.)] C:Slip Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 K:C M:9/8 e2d cAc BAG | c2A cde cBA | G2A BGB dBd | e2d BAG ABd | e2d cAc BAG | c2A cde cBA | G2A BGB dBd | e2d BAG A2B | G2c BAB dBA | G2c BAG EGA | G2c BAG ABd | e2d BAG A2B | G2c BAB dBA | G2c BAG EGA | G2c ABd ecd | e2d BAG A2 :|

X:97 T:"Skipping Class" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:6/8 de=f |: fef g2a | d'2b bd'b | gfg f2g | e2d efg | c'bc' c'2a | fed fge | d2B de=f | geg ceg | afa dfa | bc'b b2^g | aba a2g | e2d fga | b2^g egb | a2f dfa | gag g2a |1 g3 de=f :|2 g4af |: ede fga | b2b bab | a2d faf | d2B def | a2f fdf | d'2d' d'e'd' | bc'b b2c' | b3 gbg | ede fga | b^gb egb | a2f aba | d3 efg | b2a fdf |1 geg afd | g4af :|2 geg afd | g3 de=f | geg afd | aga bge | bc'b d'bg | geg afd | afd baf | g6 ||

X:98 T:"The Slieve Aughty Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D ed |: cA (3AAA AGFE | FA (3AAA ABcd | cABA BAGF | GABc defd | cA (3AAA AGFE | FA (3AAA A2 fg | fded cBAG |1 ABce d2 ed :|2 ABce d2 ag |: fgfd efec | BcdB cded | fagf edcA | Bcec d2 ag | fgfd efec | BcdB cded | fded cBAG |1 ABce d2ag :|2 ABce d2 ||

X:99 T:"The Solstice Day Jig" C:Jig Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 F |: G/A/BG EGD | EGF GBc | G/A/BG EGD | B/^c/dB G2=c | B^AB EGD | EGF GBd | B^AB EGB ||1 B/^c/dB G2F :|2 B/^c/dB G2c |: d/e/fd gdB | ^cec dB=c | d/e/fd gdB | cAG FED | G/A/BG EGD | EGA GBc | G/A/BG EGD |1 B/^c/dB G2c :|2 B/^c/dB G2 ||

X:100 T:"The Solstice Day" C:Reel Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 F |: GABG EGDG | EGFA GBAc | GABG EGDG | BdAB G2dc | B^ABG EGDG | EGFA GBdc | B^ABG EGDG |1 BdAB G3F :|2 BdAB G2 B^c ||: defd gd (3BAG | ^cdec dBB=c | defd gd (3BAG | cBAG FE (3DEF | GABG EGDG | EG (3FGA GB (3ABc | GABG EGDG |1 BdAB G2 B^c :|2 BdAB G2 ||

X:101 T:"St Agnes' Waltz" C:Waltz composed by Davy Rogers L:1/8 Q:125 M:3/4 K:A cd |: e2 ef ec | A2 AB ce | f2 fg fe | fa2f af | e2 ef ec | A2 AB cd | B4 ^A2 | B3e af | ec2e af | ec2B (3AG=G | FG Ac e=f | f3^f (3g=gf | ee'2d' c'b | ae2f (3edc | de ga bc' |1 a4 cd :|2 a3d cB |: AB ce fa | c'4 b2 | (3agf (3e^d=d (3c=cA | G4 =G2 | GB cd ef | =g4 ^g2 | (3ac'a (3fec (3AGF | E3E FE | DE GB de | g3g ag | FG AB cd | e3e fe | EG Bc de | c2 =c2 B2 | A3F E2 |1 C3d cB :|2 C4 ||

X:102 T:"The Thoor Ballylee Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 K:A M:4/4 cd |: ecAF ABAF | ABAF GABc | (3ded fd ecAB | cBB^A B2 cd | ecAF ABAF | EAcA GBAG | (3F=F^F fd eBAB |1 cAAG A2 cd :|2 cAAG A2 AG |: FEFG AGAc | dBcd e2 AG | \F2 fd ecAB | cBB^A B2 =AG | FEFG AGAc | dBcd e2 AG | (3F=F^F fd eBAB |1 cAAG A2 AG :|2 cAAG A2 ||

X:103 T:"The Thoor Ballylee Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:A M:6/8 d |: ecA ABF | ABF GAc | d2f ecB | cB^A Bcd | ecA ABF | EAc GAB | Ffd eAB |1 cAA A2d :|2 cAA A2G |: FEF AGA | dBc eAG | Ffd ecB | cB^A B=AG | FEF AGA | dBc eAG | Ffd eAB |1 cAA A2G :|2 cAA A2 ||

X:104 T:"The Thunderstorm" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:Em M:4/4 E^D |: DEEF GE (3EFE | BEAD GDFD | B,DDE FD (3DB,D | AEGE FDE^C | DEEF GE (3EFE | BEAD GDFD | BEAD GDFD | GEED E2 E^D :| |: E^CFD GDBE | AEGE FDE^D | DB,E^C FDAD | GDF^C EB,GF | E^CFD GDBE | AEGE FDEA | BEAF GEAc |1 BAGF GEED :|2 BAGF GE E2 ||

X:105 T:"Tom English's Hornpipe" T:(For Tom English) C: by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G EF |: GBdB Acec | GBdB AGED | EcEc BGFG | c2 A2 A2 EF | GBdB Acec | GBdB GABc | dBGd edcA |1 B2G2 G2 EF :|2 B2 G2 G2 Bc |: dgfg dfga | ecBc A2 Bc | dgfg afdB | c2 A2 A2 Bc | dgfg afdc | ecBc d2 (3fg^g | afdB edcA |1 B2 G2 G2 Bc :|2 B2 G2 G2 ||

X:106 T:"Tom English's Jig" T:(For Tom English) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:G F |: G2B Acd | GBd AGF | EGc BGB | cBG A2F | GBd Ace | GBd ABc | edc dBA |1 BGF G2F :|2 BGF GBc |: d2g afd | gec ABc | dfg afd | cBA ABc | d2g afd | ecB dcA | GBd edc |1 BGA GBc :|2 BGA G2 ||

X:107 T:"Tom English's Reel" T:(For Tom English) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:210 M:4/4 K:G (3DEF |: G2dB Acec | GBdB AGED | (3EFE Gc BGFG | cBAG A2EF | GBdB Acec | GBdB GABd | edcB dcBG |1 BGAF G2 (3DEF :|2 BGAF G2 Bc |: d2 fg dfga | gedc AGBc |(3ded fg afdB | cBAF A2 Bc | dgfg afdc | ecBc dedc | Bedc edcA |1 BGAF G2Bc :|2 BGAF G2 ||

X:108 T:"Waltz for Vicki" T:(For Victoria Mogridge) C:Waltz composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:3/4 K:Bm F |: A3/2B/ FA Bd | e3/2f/ de fa | b3/2a/ fa fd | e3/2f/ dB AF | B3/2d/ cB AB | d3/2b/ aa3/2f/d | e/f/g ed3/2B/A |1 F/A/B AB2F :|2 F/A/B AB2d |: AF BA2B | dB ed3/2f/a | b/a/f dd/e/ fe | dc BA3/2B/d | g2 fe cA | Bd ec Ac | e/f/g ed3/2B/A |1 B/c/d AB2d :|2 B/c/d AB2F || "LAST TIME ONLY"B/c/d A[d2B2G2B,2G,2]F | B/c/d B[b3f3B3] ||

All of the above are Copyright © 1992-Present Davy Rogers

All of the below are Copyright © 1992-Present Davy Rogers

X:1 T:"The A364" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:Gmix (3edc |: BG ~G2 DG ~G2 | dB ~B2 c2 Bc | dBcA DF ~F2 | DFFD FGAc | dB B2 dg2d | BGAG F2 AG | (3FED EC DFFD | FDEF GABc :|: Bg2c BGGA | BddB G2 AG | Fc2 A GFFD | FF2D G2GA | Bc gg2G GA | BAGD F2 AG | (3FED EC DFFD | FDEF GABc :||

X:2 T:"An Bardal" T:(The Drake) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 K:D M:4/4 A,B, |: D2 DE FAdA | BdGB FAFE | DA,DF GBFE | FEED E2 FE | DA,DE FAdG | BdGB EFGA | BFGF EFGA |1 F2 DC D2 A,B, :|2 F2 DC D2 AB |: dA (3Bcd (3ABc dA | GBFG EFGB | dAFA (3ABc FD | FEED E2 AB | dA (3Bcd (3ABc dA | GEGB EFGA | BFGF EFGA |1 F2 DC D2 AB :||2 F2 D CD2 ||

X:3 T:"An Bardal" T:(The Drake) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:D M:6/8 A,B, |: D2E FAd | BdB FAE | DA,D GBG | FED EFE | DA,E FAd | BdG EFA | BGF EFG |1 FDC DA,B, :|2 FDC DAB |: dAB AdA | GBG EGB | dAF AFD | FED EAB | dAB AdA | GEF EGA | BGF EFG |1 FDC DAB :|2 FDC DA,B, || "LAST TIME ONLY"FDC D3 ||

X:4 T: "An Bónas" (The Bonus) C:Slip Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:140 K:Bb M:9/8 F |: D2G GBd cAG | D2G GAG FGA | B2A AGF GBc | d2_d =dcA GFE | D2G GBd cAG | D2G GAG FGA | B2A AGF GBc | d2_d =dcA G2A | B2G cGA BAB | G2c Bcd edc | e2d dcB Bcd | c2F FGA G2A | B2G cGA BAB | G2c Bcd edc | e2d dcB Bcd | c2F FGA G2 :||

X:5 T:"An Caochadh" T:(The Wink) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:C M:6/8 A |: GAG GBd | ega gec | fef d2e | fef dcA | GAG GBd | ega gec | fdc dBG |1 cdc c2A :|2 cdc c2e |: fdc c2e | fdc BAG | fdc cde | gag g2e | fdc c2e | fdc BAG | fdc dBG |1 cdc c2e :|2 cdc c2A |: GAG BAG | cBG edc | fdc gag | fdc g2c | GAG BAG | cBG edc | fdc dBG |1 cdc c2A :|2 cdc c2 ||

X:6 T:"An Caochadh" T:(The Wink) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:C BA |: GABA BGcd | egag ecde | fcfe d2 de | fcfe dcBA | GABA BGcd | egag ecde | \fgfd GABG |1 cedB c2 BA :|2 cedB c2 de | fded c2 cd |fdec BcAG | fded cdef | gagf g2fe |: fded c2 cd | fdec BcAG | fgfe dGAB |1 cedB c2 ce :|2 cedB c2 BA |: GABA BGAB |cded efdc | fdce gage | fedc g2 ec | GABA BGAB | cded efdc | \fdcf dcBG |1 cedB c2 cA :|2 ce dB c2 ||

X:7 T:"An Ciotóg" T:(The Left-Hander) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G BA |: GBdc Bdgd | cege BdgB | cBAG FBAG | FDEF GABc | BGdc Bdgd | ecge Bdgf | gBfG eGdG |1 cBAF G2 BA :|2 cBAF G2 Bc |: BGAB A2 GA | BcGA FGDE | DEGA FGAB | cB AF G2 Bc | dcBA GAcd | e^cAe f2 ed | BcGA FGAB |1 cBAF G2 Bc :|2 cBAF G2 ||

X:8 T:"An Crann Fuinseoige" T:(The Ash Tree) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D AG |: FGF EFE | DFG Bcd | eGf GgG | fdc BAG | FGA EFG | DFG Bcd | eGf GgG |1 eAc dAG :|2 eAc d2c |: dfa gbg | faf ecB | Acd Ade | fed e2c | def cge | Bcd Aef | gGf GeG |1 eAc d2c :|2 eAc d2 ||

X:9 T:"An Crann Fuinseoige" T:(The Ash Tree) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D AG |: FGAF EFGE | DFGA Bcdc | dGeG fGge | fedA B2 AG | FGAd EFGB | DFGA Bcdc | \dGgG fGed |1 eAdc d2 AG :|2 eAdc d2 Bc |: defa gabg | fgaf edcB | AcdB Acde | fedf e2 Bc | defd cgAe | BcdB AeFc | dGgG fGed |1 eAdc d2 Bc :|2 eAdc d2 ||

X:10 T:"An Criogar" T:(The Cricket) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 GA |: BABc dBAG | e2 ce dgef | g2 BA dBAG | AFBF E2 GF | ~E2 FG ABcd | cBce BABe | GEAB cdBG |1 AFBF E2 GA :|2 AFBF E2 Bc |: ~d2 Bc degf | g2 ec dcBA | GABc BABc | BABF E2Bc | ~d2 Bc dAcd | edec dcdB | ABcA BABc |1 dcBF E2 Bc :|2 dcBF E2 ||

X:11 T:"An Damhán Alla" T:(The Spider) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G/Em M:4/4 dc |: BG (3GGG AGAF | DG (3GGG dGcA | BG (3GGG AGFE | FEFG Acdc | BG (3GGG AGAF | DG (3GGG dGcA | ~G2 GB dedc |1 BG AF G2 dc :|2 BGAF G2 F=F |: (3EEE AE BEAE | (3EEE AE DEFD | (3EEE AE BEAE | FEDF EFG=F | (3EEE AE BEAE | (3EEE AE DEFD | ~G2 GB dedc |1 BGAF G2 G=F :|2 BGAF G2 ||

X:12 T:"An Deilf" T:(The Dolphin) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G =FE |: DGGF GDEG | FEDE ~=F2 de | =fdef gfed | cAG=F FEDC | DGGF GDEG | FEDE =Fcde | d=fed cAGF |1 AGGF G2 =FE :|2 AGGF GBcd |: gdBG =FGBf | gefg ~a2 ag | =fcAG =FABc | =fefg aga^f | gdBG =FGBd |gefg a2 ag | ~=f2 ed cAGF |1 AGGF GBcd :|2 AGGF G2 ||

X:13 T:"An Iora" T:(The Squirrel) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D c |: B2g fdf | eBc dBc | d2c dfd | BGB Adf | geg faf | ece dAG | Bdg fAB |1 cGc d2c :|2 cGc def |: g/a/bg f/g/af | dBG Ade | fAf eGe | dFd AEf | geg fdf | eBG Ade | fAf eGe |1 cGc def :|2 cGc d2 ||

X:14 T:"An Iora" T:(The Squrrel) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D dc |: ~B2 Bg fAdf | eAce dABc | ~d2 dc dfed | BdBG ABdf | gaeg fadf | egce dBAG | BABg fAdB |1 cGBc d2 dc :|2 cGBc d2 ef |: gabg faef | dfBG ABde | fAAf eGGe | dFFd Adef | ~g2 eg fadf | efBG ABde | fAAf eGGB |1 cGBc d2 ef :|2 cGBc d2 ||

X:15 T:"An Mearadh Fada" T:(The Long Finger) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D FG |: AdA BAG | dAd BAc | dfd BAF | BAG EAc | dAf eAg | fAa gfg | afd efa |1 fdc dFG :|2 fdc d2d |: eAA fAA | gAA a2f | gfg ada | fdc def | gAA fAA | eAc def | afd edA |1 ABc d2d :|2 ABc d2 ||

X:16 T:"An Mearadh Fada" T:(The Long Finger) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D FG |: ~A2 dA BAGF | d2 Ad BAGF | ~A2 Bd BAFD | B2 FG EABc | d2 Af eAcg | f2 Aa gdfg | a2 fd efge |1 fddc d2 FG :|2 fddc d3d |: eA (3AAA fA (3AAA | gA (3AAA a2 ef | gdfg adfa | fdcB Adef | gA (3AAA fA (3AAA |eA (3AAA d2 ef | afdf aedA |1 ~A2 Bc d2 FG :|2 ~A2 Bc d2 ||

X:17 T:"An Plámás" T:(The Flattery) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:D de |: fAdf eAce | dFBd cFAc | BcdB ADFA | G2 E2 E2 Ac | defA ceae | BcdB ABce | dBGB AGEG |1 F2 D2 D2 de :|2 F2 D2 D2 cd |: eAce fdAG | BdAF ABde | fedB ADFA | G2 E2 E2 cd | eAce fdfa | gdBG ABde | fcdB AGce |1 f2 d2 d2 cd :|2 f2 d2 d2 ||

X:18 T:"An Plámás" T:(The Flattery) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D e |: fAd ece | dFB cAc | BcB Ade | fAf eBc | dfA cac | BcB ABc | dBF Ace |1 fdc d2e :|2 fdc d2d |: eAe fAG | BAF Ade | fdB AFA | GBA Ecd | eAe dfa | gdF Ade | fAd AGe |1 fdc d2d :|2 fdc d2 ||

X:19 T:"An Plámás" T:(The Flattery) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:210 M:4/4 K:D de |: fAdf ~e2 ce | dFBd ~c2 Ac | BcdB ~A2 de | fAdf eABc | ~d2 fA ceae | BcdB ~A2 Bc | dBAF A2 ce |1 fdec d2 de :|2 fdec d2 cd |: eAce ~f2 AG | BdAF ~A2 de | fAdB ~A2 FA | GBFA E2 cd | eABe fdfa | gdBF ~A2 de | fAdB AGce |1 fdec d2 cd :|2 fdec d2 ||

X:20 T:"An Portán" T:(The Crab) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 c |: BAc BGG | A=FG AFE | DBA GA=F | DEA BGc | BAc BGG | A=FG AFB | dcA GAE | =FGA BGc :|: GBd eGG | =fGG dGG | AcG =FAF | DEG BGG | GBd eGG | =fGG dGf | ged BGD | 1 =FGA BGB :|2 =FGA BGG ||

X:21 T:"An Portán" T:(The Crab) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 c |: BAcA BGGB | A=FGF AF (3FEF | DBcA ~G2 A=F | DEGA BGGc | BAcA BGGF | A=FGF AFBc | dBcA GAGE | =FEGA BGGc :||: GBdG eGdG | =fGeG dGcG | AcGA =FAFE | DEGA BGGc | GBdG eGdG | =fGeG dGef | ge=fd BGDE | =FEGA BGGc :| "LAST TIME ONLY"=FEGA BGG^F | G8 ||

X:22 T:"An Ríomhphleib" T:(The Nerd) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:Dmix M:4/4 FE |: D2 EF ABAF | BAGB AGAB | ~c2 Bc AcGc | BAGB ~A2 Ac | dAAd cA Ac | BGGB ~A2 AB | cd ec AGcd |1 edce d2 FE :|2 ed=ce d2 AB |: ~c2 Bc AcGc | dcAG FGAB | cdec BcGA | BAGB ~A2 AB | ~c2 Bc AcGc | dcAG FGAB | ~c2 gc acgc |1 edce d2AB :|2 edce d2 ||

X:23 T:"An Scéiméir" T:(The Schemer) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:D AG |: FEFD ABAG | FEFA BDBc | dcdA BDFG | AEGF D2 FE | FG Ac dAGD | FDEF EABc | dAcA BGDB |1 AEGF D2 AG :|2 AEGF Dc de |: fefd cAcd | BdAg AfAe | fdBA BABd | eBdc dAcd | fefd cfdc | BAGB AdAc | BDGB FAcd |1 efdc d2 de :|2 efdc d2 AG || "LAST TIME ONLY"efdc d4 ||

X:24 T:"Breda's Delight" T:(For Breda Lallane) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G Bc |: dBcA G2 DG | (3GAB AF GABG | FD (3DED DEFG | AE FE DEGA | BG (3GAG FGAB | cA (3AGA GABc | dB (3BcB cedc |1 BGAF GABc :|2 BGAF GBAG |: AD (3DED FGAF | BG (3GAG BcdB | dc (3ccc BA (3AAA | ^cedc d2 =cB | AD (3DED FAGF |BG (3GAG BdcB | cedc (3Bcd cA |1 BGAF GBAG :|2 BGAF G2 ||

X:25 T:"The Camber of the Bed" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D ag |: ~f2 dc AFEF | D2 FG Adfg | GBce gfec | d a2 f gfed | ~f2 dc AFEF | DEFG Adfg | G2 Bc gfed |1 cAce d2 ag :|2 (3cBA ce d2 fe |: defd efdc | BdgB dgBA | GBce gfec | Acef gafe | defd efdc | BdgB dgBA | GABf gfed |1 cAce d2 fe :|2 (3cBA ce d2 ||

X:26 T:"The Camber of the Road" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:D ag |: ~f2d AFE | D2F Adf | GBd gfe | daf ged | ~f2d AFE | D2F Adf | G2d gdB | |1 ABc dag :|2 ABc d2e |: dfd fdc | BgB gBG | Ace gdB | cef afe | dfd fdc | BgB gBA | GBd gdB |1 ABc d2e :|2 ABc d2 ||

X:27 T:"The Castleboy Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G BA |: Ggfg d2 BG | cBAG FABA | Ggfg dGAB | ~c2 A2 A2 Bd | g2 fg d2 BG | cBAG FABA | GABd FGAc |1 B2G2 G2 BA :|2 B2 G2 G2 ef |: gGBg ecef | geag fAef | gGBg eGBd | ~c2 A2 A2 ef | gGdg ecef | geag fdef | gdBG FGAc |1 B2 G2 G2 ef :|2 B2 G2 G2 ||

X:28 T:"The Castleboy Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 G |: gfg d2G | cAG FAB | gfg dBG |cdc BGd | gfg d2G | cAG FAc | BAB efg |1 agf g2G :|2 agf g2f |: gBg eAA | gea fdf | gBg eAB | ecA FAf | gBg eAf | gea fBA | GAB efg |1 agf g2f :|2 agf g2 ||

X:29 T:"The Castleboy Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 BA |: Ggfg ~d2 BG | cBAG FABA | Ggfg dGBG | cBdc BGGF | Ggfg ~d2 BG | cB AG FA BA | GABc defg |1 agfa gG GA :|2 agfa gG Gf |: g2 Bg eAAf | geag fAAf | gGBg eABd | ecAG FAAf | g2 Gg eAAf | geag fGAB | GABc defg |1 agfa gGGf :|2 agfa gG G2 ||

X:30 T:"The Castledaly Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:G A |: G2A FDG | BGd eGd | cAA FGB | cAF D2A | BdA FDA | BGd eGd | cGA FGB |1 cAF G2A :|2 cAF G2d |: g2c Bag | ecA FGB | cAF DGB | cAG A2d | gdc Bag | gGf eGd | cGA FGB |1 cAF G2d :|2 cAF G2 ||

X:31 T:"The Castledaly Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G BA |: G2 BA FDEG | BGdG eGdG | cAAG FGBd | cGAF D2FA | BdBA FDEA | BGdG eGdG | cGAG FGBd |1 cGAF G2 BA :|2 cGAF G2 Bd |: g2 dc Bdag | ecAG FGBd | cAAF DEGA | cAAG A2 Bd | gddc Bdaf | gGfG eGdG | cGAG FGBd |1 cGAF G2 Bd :|2 cGAF G2 ||

X:32 T:"The Chatanooga Choo-Choon" T:(with a nod to Glen Miller) C:composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 (3d^c=c |: Bc ^cd2d ef | (3gag gd ed2^d | ed BA2 B c^c | dBGE cAFE | Bc ^cd2d ef | (3gag gd edd^d | ed BA2B c^c |1 dB A2 G2 (3d^c=c :|2 dB A2 G2 (3Bc^c |: dBGD cAFD | GA Bd2^c (3ded | dBGD cAFD | G2A2 B2d2 | (3gag fg ec2e |(3fgf efdB GA | (3^A=A^A A=AGA (3^A=A^A | \|1 ^Ac A=A2B c^c :|2 ^Ac A=A2d (3d^c=c || "LAST TIME ONLY"dBGE cA (3E=F^F | G2 [d'6b6g6d6G6D6] ||

X:33 T:"The Collaboration Jig" T:(from "The Collaboration Reel" by Jim McAuley - edited by Davy Rogers) C:composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:D A |: d2d faf | ged =cAG | A2A dfe | =cAG EDD | dcd faf | ged =cAG | DGA dfe | |1 fag fdA :|2 fag fdc |: d2f Afd | =cec gce | def faf | gec edc | d2f Afd | =cec gce | def faf |1 gec d2c :|2 gec d3 ||

X:34 T:"Colm Mac Lochlainn's Jig" T:(For Colm Mac Lochlainn) C:Jig Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 dc |: BdG cdB | A2B Bcd | efg edB | cAA Adc | BdG cdB | ABc Bcd | efg dBG |1 AGF Gdc :|2 AGF G2f |: g/f/ge cde | ded dBd | efg edB | cAA ABd | g/f/ge cde | ded def | gec dBG |1 AGF G2f :|2 AGF G2 ||

X:35 T:"Colm Mac Lochlainn's Reel" T:(For Colm Mac Lochlainn) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 dc |: BdBG cdBG | (3BcB AG ABcd | efge edBG | cAAG A2 GA | BdBG cdBG | (3BcB AG ABcd | efge edBG |1 (3ABA GF G2 dc :|2 (3ABA GF G2 df |:ge (3efe cdec | d2 ce defd | ge (3efe dBGB | cA AG ABdf | ge (3efe cdec | d2 ce defd | efge edBG ||1 (3ABA GF G2 df :|2 (3ABA GF G2 ||

X:36 T:"Cruisin'" T:(For Aideen Cruise) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:Bb M:4/4 |: G2 BD GFED | E/E/E FG FEDF | G2 BD GBdf | gabg af f2 | g2 dg fgdc |(3c=Bc _BG AFF_G | GFDG FDCF | DGGF G2 DA :||: (3BcBB2B2B | BcdB cAAc | B2 cd c3A | BGGF GD D2 | \(3BcB fBdB FB | GB (3BcB AFF_G | GFDG FDCF |1 DGGF G3A :|2 DGGF GFDB, :| "LAST TIME ONLY"DGGF [G4D4G,4] ||

X:37 T:"The Curragh Line" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:D M:4/4 d |: Bddf eaag | fBBc AFFc | ed (3cBA Bffe | edcA Bffe | fdBc AFFc | fBBc A2 Ac | ed (3cBA Bffe | ed (3cBA B3d :||: A2 A2 ABce | dBBd cAAc | BGGd fBBF | FBcd gfeg | fedf eccA | BGGe fBBF | FBcd cBAc | B2 BF ec c2 :||: ddce dBBA | fBdB ABBF | ddce dBBA | ABcA B2 ce | ddce dBBc | fBdB ABBF | dd (3cBA Bffe |1 eccA B3d :|2 (3fed cd B2 ||

X:38 T:"Davy Rogers' No. 72" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G DF |: GABG AGFD | GABG ABcd | efge fdcA | ABcG AGFD | G2 BG AGFD | GABG ABcd | efge defd |1 cAGF G2 DF :|2 cAGF G2 cB |: GBdg f2eB | ecBA dBGB | eDEA dDEG | ABAG FABc | G2dg e2 cB | cdeg dBGB | eDEA dDEG |1 FDEF G2 cB :|2 FDEF G2FD ||"LAST TIME ONLY"FDEF G4 ||

X:39 T:"Davy Rogers' No. 77" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:G F |: GBG AGF | GAG ABd | ege fdB | ABG AGF | G2B AFD | GAG ABd | ege dfd |1 cAF G2F :|2 cAF G2B |: GBg feB | ecA dBG | eDE dDG | ABG FAc | Gdg ecB | cdg dBG | eDA dDG |1 FEF G2B :|2 FEF G2 ||

X:40 T:"The Days at the Fleadh" T:(Cavan 2011) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G (3d^c=c |: BGDc ecGe | BGDG B2 Bd | cAFA (3efd (3cBA | (3GAB GF D2 (3d^c=c | BGDc ecGe | BGDG B2 GF | E=F^FG (3ABc AF |1 GBAF G2 (3d^c=c :|2 GB AF G2 FG |: AFDF AcBA | BGDG B2 B^A | AGAc BdBG | (3ABA FE D2FG | AFDF AcBA | BGDG B2GF | E=F^FG (3ABc AF |1 GBAF G2 FG :|2 GBAF G2 ||

X:41 T:"Drumhill Cider" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G GE |: D2 B,E DEGA | Bd GBAG EG | BdGd BdGA | BAGE B2 GE | DG, B,E DEGA | BdGB AGEG | d g2 d gedc |1 B2 AF G2 FE :|2 BGAF G2 GA |: Bd2B dBAG | DA2D AFED | Bd2B dBef | gedB A2 GA | B d2 B dBAG | D A2 D AFE^D | DEGA Bd2B |1 AGBA G2 GA :|2 AGBA G2 ga |: bg (3gfg dgc'b | dgc'b adga | bg (3gfg dgc'b | agfe d2 ga | b2 gf dgc'b | gbc'b adga | dg2f gedc |1 Bggf g2 ga :|2 BGAF GEDC || "LAST TIME"BG AF G4 ||

X:42 T:"Duffy's Delight" T:(For Michael Duffy) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 (3Bc^c |: dBGA Bded | gfag egfe | (3ded ^cd ed=cB | c2 A2 A2 (3Bc^c | dBGA Bded | gfag egfe | (3ded ^cd fd=cA |1 (3GAG FA G2 (3Bc^c :|2 (3GAG FA G2 d^d |: cAF Acec | dBGA Bded | (3ded ^cd ed=cB | c2 A2 A2 d^d | ecAF Acec | dBGA Bded |(3ded ^cd fd=cA | |1 (3GAG FA G2 d^d :|2 (3GAG FA G2 ||

X:43 T:"Duffy's Delightful Jig" T:(For Michael Duffy) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 d |: dBA Bed | gfa gfe | d^cd e/d/=cB | cAA A2^c | dBA Bed | gfa gfe | d^cd f=cA ||1 GFA G2d :|2 GFA Gd^d |: ecA cec | dBG Bed | d^cd e/d/=cB | cAA Ad^d | ecA cec | dBG Bed | d^cd f=cA |1 GFA Gd^d :|2 GFA G2 ||

X:44 T:"Eleanor Walker's" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:Dm FE |: DFA GBd | A^cf d2 g | afa geg | fd^c AGE | DFA GBd | A^cf d2 g | afa geg |1 fe^c dFE :|2 fe^c dfg |: afd gec | fdB ecA | dec BcB | GBG E2 _E | DFA GBd | A^cf dfg | afa geg |1 fA^c dfg :|2 fA^c d2 ||

X:45 T:"The Embroidery Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 c |: Bdc BGB | cde cAB | cAe gec | dGA BGG | DGd BGB cdc ABd | eAg AfA |1 eAc BGc :|2 eAc BGB |: d2g BdA | cde afe | dBg BdA | cAe BGB | dBg BdG | cde dfa | baf gec |1 eAc BGB :|2 eAc BGG ||

X:46 T:"The Embroidery Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 A |: ~B2 dc BGGB | cded cAAB | cAeA gAec | dGFA BGGc | DGdc BGcB | cdBc ABcd | eAgA fAeA |1 dBcA BGGA :|2 dBcA BGGc |: ~d2 gc BdAG | cdec dafd | dBgc BdAG | cAeA BGGB | dBgc BdAG | cdec dafd | bdad gdeB |1 cAdA BGGc :|2 cAdA BG G2 ||

X:47 T:"Eugene Teevan's Hornpipe" T:(For Eugene Teevan) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:D dB |: AFEF DAFG | AFEF DAFG | BGFG EGcd | e2 A2 A2 de | fAeG dFcE | BAcB Acdf | gefd eage |1 f2d2 d2 dB :|2 f2d2 d2 Bc |: dAfd cGec | BFdB A2 FA | BEdB AGFA | G2 E2 E2 Bc | dAfd cGef | gcfG efaf | gfed cAde |1 f2 d2 d2 Bc :|2 f2 d2 d2 ||

X:48 T:"Eugene Teevan's Jig" T: (For Eugene Teevan) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:D B |: AFF D/E/FB | AFE DGA | BGF EAd | ecB Ade | fAG eAF | BAB Adf | ged efe |1 dec d2B :|2 dec dBc |: d/e/fd cec | BdB AFA | Bdc Acd | BGF EBc | d/e/fd cef | gcf ega | gac ABc |1 dec dBc :|2 dec d2 ||

X:49 T:"Eugene Teevan's Reel" T:(For Eugene Teevan) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D dB |: AFEF (3DED FB | AFEF DAFG | BGFG EAcd | ecBe A2 de | fAeG dFcE | BAcB A2 df | gefd eage |1 dfec d2 dB :|2 dfec d2 Bc |: (3ded fd c2 ec |BFdB A2 FA |(3B=cB d^c ABcd | BFGF E2 Bc | (3ded fd cGef | gcfG e2 ga |(3gag gd cAde |1 dfec d2 Bc :|2 dfec d2 ||

X:50 T:"Finn's 21st" T:(For Finn Rogers) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 edB ^cAc | B2E EFE | efd ^cGc | d2G GFE | egf gBg | bdB ada | bgb afa | gfe fed :||: dBd e2g | dBe dBA | fdB agf | e2f g2e | dBd egf | dBe dBA | ecf gce | fgf e2E :||: ^cBA BAG | eGf ecG | deB AFB | G2E EDE | ^cBA dcB | ece g2a | bgb afd | fgf e2f :||: egf gBg | bdB ada | d=fe f^Af | acA gcg | egf gBg | bdB ada | ae/f/a bgd |1 f3 e3 :|2 fgf3 ||

X:51 T:"The Harmonic Convergence" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:C M:4/4 B |:AGAB (3cdc ae | gdBG ecdB | (3ABA AB (3cdc ae | gdBd eAAG | AGAB cdae | gdBG ecdB | AGAB cBcd | edcA EAAB :||: (3cdc gc acgc | gefd ecAB | ~c2 gc acgc | gagf edcB | (3cdc gc acgc | gefd eBAG | AGAB ~c2 cd |1 edcA EAAB :|2 edcA EAAG | A6` ||

X:52 T:"The Hen Harrier" C::Jig omposed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:D c |: dBc AEF | BGB A2c | dcd AGF | GFG E2A | dBc AEF | BGB Adf | agf ged |1 ABc d2 c :|2 ABc def |: afd A2A | BGB Aef | gbg ede | fga e2e | fga cde | BFG Aef | gbg faf |1 gec def :|2 gec d3 ||

X:53 T:"The Hen Harrier" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D Bc |: dBcd AEFA | BGAB A2 GA | d2 cd AGFE | DFGA E2 GA | dBcd AE FA | BGAB A2 fg | agfd ge dc |1 ABce d2 Bc :|2 ABce d2 (3def |: afed AFGA | BGBd A2 ef | gbag fdBA | BAdf e2 de | fgaf dAGF | BFGB Adef | gbag fgaf |1 gedc d2 (3def :|2 gedc d2 ||

X:54 T:"The Hoppy Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:170 K:G M:4/4 G2 ^cd cdcd | decA F2 z2 | decA F2 z2 | de BG D2 z2 | G2 ^cd cdcd | decA F2 z2 | decA F2 B2 | G4 B2 A2 | G2 ^cd cdcd | decA FF z2 | decA FF z2 | deBG DD z2 | G2 ^cd cdcd | decA FF3 | decA F2 B2 | G4 g2 f2 :||:

  1. e3^d efge | d2 dc BcdB | A2 d^c defg | a4 f2 d2 | B3/2c/ BA cdgf |

fe^df e2 fe | (3d^de fe =d^c=cA |1 (3GAG FA G2 gf :|2 (3GAG FA G4 ||

X:55 T:"The Hoppy Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:160 K:G M:6/8 A |: G2d d^cd | dec A2F | dec A2F | deB G2D | G2d d^cd | dec A2F | dec ABc |1 B3 G2A :|2 B3 G2f |: e2^d efe | d2c BcB | Ad^c dfg | a3 f3 | BAB cdg | fef e2f | d/e/fe ecA |1 B3 G2f :|2 B3 G3 | "variation on 1st part - play as 2nd repeat"|: G2d d^cd | dec AAF | dec AAF | deB GGD | G2d d^cd | dec AAF | dec AAc |1 B3 G2A :|2 B3 G2f ||

X:56 T:"Horner's Plum" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G BA |: GABd A2 GF | EFGB F2 ED | CDEG B,DGB | AB^ce d2 dc | dedc BDGB | ACEG D2 (3CB,A, | G,B,DG CDEc |1 DFAF G2 BA :|2 DFAF G2 ga |: bdgb a2 gf | gceg dcBA | GB (3dcB cege | df a2 a2 ga | bbc'b aged | gedB dcBA | GBdB cege |1 dfaf g2ga :|2 dfaf g2 BA |: GABd AG2F | EFGB FE2D | CDEG B,DGB | AB^ce d2dc | dedc BDGB | ACEG D2 (3CB,A,| G,B,DG B,D Ec |1 DFAF G2 BA :|2 DFAF G2 ga |: bdgb ag2f | gceg dcBA | GB (3dcB cege | df a2 a2 ga | bbc'b aged | gedB dcBA | GBdB cege |1 dfaf g2 ga :|2 dfaf g2 ||

X:57 T:"The Humours of Aughrim" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:D Bc |: dac ede | fdB AFG | Aec gec | ec/d/e d2F | Aca GBg | FAf efg | afd gec |1 ec/d/e dBc :|2 ec/d/e d2f |: gd/e/g f2f | eA/B/e d2B | Aac edg | fd/e/f e2f | gGg fFf | eEe dfg | afd bge |1 ec/d/e d2f :|2 ec/d/e d2 |

X:58 T:"The Humours of Aughrim" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D Bc |: dafd cABc | BdcB AEFG | Adef gecg | fdfg e2 cB | Acac GBgB | FAfB cefg | afdf gecd |1 ecde d2 Bc :|2 ecde d2 ef |: gBdg fAcf | eAce d2 cd | eAce defa | gfag e2 df | gGdg fFcf | eE Be defg | afda bgeb |1 acde d2 ef :|2 acde d2 ||

X:59 T:"The Humours of Castleboy" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:Em F=F |: EAE BAE | BGB AFA | BGE AEA | BGF E2A | BGB AFA | BGE AGF | EAE BAE |1 BGF EF=F :|2 BGF EGA |: Bdf eBA | Bef e2d | fgf edA | BAF GAc | Bdf eBA |

  1. Bef e2d | fgf edA |1 BAF EGA :|2 BAF E2 ||

X:60 T:"The Humours of Castleboy" C:Reel Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:Em M:4/4 F=F |: (3E^DE AE BEAE | BGEB AFDA | BEGE BEGA | BGAF E2BA | BGEB AFDA | BGEB A2GF | (3E^DE AE BEAE |1 BGAF E2 F=F :|2 BGAF E2 GA |: (3BcB df eBBA | Be (3def e2ef | (3gag fg edBA | BG AF GABc | (3BcB df eBBA | (3Bce df e2ef | g2 fg edBA |1 BGAF E2 GA :|2 BGAF E2 ||

X:61 T:"The Humours of Crusheen" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 A |: G2B B/c/AF | dBd edc | ecB cGA | BcA GFD | GdB BAB | dBd edB | ecA FGA ||1 BdA G2A :|2 BdA GFE |: Ddc BDA | BGF GAc | AFD DFA | BGF GAc | Ddc BDA | BcA GBd | ecA FGA |1 BdA GFE :|2 BdA G2 ||

X:62 T:"The Humours of Crusheen" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 BA |: ~G2 BG BcAF | (3GAG dB eBdB | ecAB cAFA | BdAF GABA | GdBG BcAF | GBdB eBdB | ecAG DAFA |1 BdAF GABA :|2 BdAF GABc |: dDcD BDAD | BGGF GABc | \AD (3DED DFGA | BGGF GABc ||

X:63 T:"The Humours of Gort" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:150 M:6/8 K:G DF |: GdB cec | dge dBG | cdc Bge | dBG AEF | GBd cec | dge dBG | cec Bge |1 cAF GDF :|2 cAF Gga |: beb ada | gab fdB | cec Bge | dBG Aga | beb ada | gab fdB | cec Bge |1 cAF Gga :|2 cAF GDF | "LAST TIME ONLY"cAF G3 ||

X:64 T:"The Humours of Gort" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G DF |: ~G2 dB cedc | dgfe dBGB | cdec Bgfe | dBGB A2 EF | GBdB cedc | dgfe dBGB | cdec Bgfe |1 dcAF G2 DF :|2 dcAF G2 ga |: beab afga | gaba fdeB | cdec Bgfe | dBGB A2 ga | beab afga | gabg fedB | cdec Bgfe |1 dcAF G2 ga :|2 dcAF G2 ||

X:65 T:"The Hungry Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 FG |: AB (3cBA G2 cB | AB (3EFG FEDG | AB (3cBA G2 dB | c2 A2 A2 Bc | dB (3cBA G2 cd | ec (3dcB ABcA | dBcA GB (3ABc |1 B2 G2 G2 FG :|2 B2 G2 G2 cB |: ABAG FGAd | BcBA GA (3Bcd | edcB cBAB | c2 A2 A2 (3def | gfed edcB | cBAG FG (3ABc | dBcA GB (3ABc |1 B2 G2 G2 cB :|2 B2 G2 G2 ||

X:66 T:"The Hungry Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 D |: ABc DcB | ABE FED | ABc GdB | cAA ABc | dcA Gcd | ecB ABc | dBA GBc |1 BGG G2D :|2 BGG G2c |: ABG FAd | BcA Gcd | edB dcB | cAA Aef | gfe fed | edc dBc | dBA GBc |1 BGG G2c :|2 BGG G2 ||

X:67 T:"Isaac and Reuben’s Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G FE |: DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd BdGd | c2 A2 A2 FE | DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd AcFA |1 B2 G2 G2 FE :|2 B2 G2 G2 Bc |: dBBd eccA | dBBG EFGA | BdGd cdAB | c2 A2 A2 DF | GBBG AccA | BddB ceec | dgBd AcBA |1 B2 G2 G2 Bc :|2 B2 G2 G2 ||

X:68 T:"Isaac and Reuben’s Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:G FE |: DGG BAG | FAA cBA | BdG BdG | cAA DFE | DGG BAG | FAA cBA | BdG AcF | |1 BGG GFE :|2 BGG GBc |: dBB ecc | dBG EFA | BdG ceB | cAA DEF | GBB Acc | Bdd cee | dgB AcA |1 BGG GBc :|2 BGG G2 ||

X:69 T:"Isaac and Reuben’s Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G FE |: DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd BdGd | cAAG FAD2 | DGGA B2 AG | FAAB c2 BA | BdGd Ac FA |1 BGGF G2 FE :|2 BGGF G2 Bc |: dBBd eccA | dBBG EFGA | BdGd cdAB | cBBG FADF | GBBG AccA | BddB ceec | dgBd AcBA |1 BGGF G2 Bc :|2 BGGF G2 ||

X:70 T:"The Jolly Set Dancers" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:D fg |: a2 bd gdag | f2 gd eBfe | dBcA BGAd | ecdB A2 fg | afdA g2 ag | fd B2 e2fe | dcGA BGBc |1 eBdc d2 fg :|2 eBdc d2 Bc |: d2 ga fdAG | B2 de dBFA | B2 dB DEGA | \BAFB ABce | dfeg fdAG | Bedf edBA | BAGc edfg |1 efdB d2 Bc :|2 efdB d2 ||

X:71 T:"Keelan McGrath's Hornpipe" T:(For Keelan McGrath) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G (3DEF |: G2 AG Bded | egfg ^cfge | d2 BG dGBd | c2 A2 A2 BA | GB dG Bd BG | cegc ^cfga | bgdb afdc |1 B2 G2 G2 (3DEF :|2 B2 G2 G2 (3def |: g2 gf e2 ed | ^cgfe d2 Bd | (3efe fg aged | c2 A2 A2 BA | G2 AG Bded | (3efe ge ^cega | bgdb afda |1 b2 g2 g2 (3def :|2 b2 g2 g2 ||

X:72 T:"Keelan McGrath's Jig" T:(For Keelan McGrath) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:125 M:6/8 K:G F |: GAG Bcd | efg ^cfa | dBd GBd | cAA A2B | GBG dBG | ceg dfa | bgd afd |1 BGG G2F :|2 BGG G2f |: g2f e2d | ^cgf dBd | efg dfd | cAA AGA | GAG Bcd | efe ^cfa | bgd afd |1 BGG G2f :|2 BGG G2 ||

X:73 T:"Keelan McGrath's" T: (For Keelan McGrath) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G (3DEF |: G2 AG Bded | egfg ^cfge | d2 BG dGBd | cAAG FGBA | GBdG Bded | cegf agfg | ecGc fdAf |1 gd BAG2 (3DEF :|2 gdBA G2 (3def |: g2 gf e2 ed | ^cgfe d2 Bd | (3efe ge aege | (3ded de dcBA | G2 AG Bded | (3efe ge ^cega | bgdb afdf |1 efaf g2 (3def :|2 efaf gdBA || "LAST TIME ONLY"efaf g4 ||

X:74 T:"The Kilchreest Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G dc |: (3BcB dB A2 AG | EABA GBdB | dBAF GABd | c2A2 A2GF | DGGE (3ABA GF | EABA GBdf | gedB GABc |1 B2 G2G2 dc :|2 B2 G2 G2df | |: gedf g2ge | dega baab | gedB GABd | c2A2 A2de | gedf g2ge | dega baab | gedB GABc |1 B2 G2 G2df :|2 B2 G2G2 ||

X:75 T:"The Kilchreest Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 M:6/8 K:G/Am A |: BdB A2A | EAA GBB | DBA GAd | EBG ABA | G2G AGF | EAA GBd | gdB G2G | AEA BAA :| |: ged g2e | dga baa | geB G2F | EAA cde | ged g2e | dga baa | geB G2E | AEA BAA :|

X:76 T:"The Kilchreest Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G 1d |: B2 dB A2 AG | EABA GBdB | dBAF GAcd | eBBG AcBA | G2GE A2 GF | EABA GBde | gedB G2 GE |1 AEGA BAAd :|2 AEGA BAAe |: gedB g2 ge | dega baab | gedB G2 AG | EAAG Acde | gede g2 ge | dega bae | ge dB G2 GE |1 AEGA BAAe :|2 AEGA BA A2 ||

X:77 T:"Lallane's Fancy" T:(For Breda Lallane) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G Bc |: dBcA G2 DG | (3GAB AF GABG | FD (3DED FGAB | c2 A2 A2 GA | BG (3GAG FGAB | cA (3AGA ABc^c | dB (3BcB cedc |1 B2G2 G2Bc :|2 B2G2 G2AG |: AD (3DED FGAF | BG (3GAG BcdB | ec (3ccc BA (3AAA | ^cedc d2 =cB | AD (3DED FAGF | BG (3GAG BdcB | cedc (3Bcd Ac |1 B2 G2 G2 AG :|2 B2 G2 G2 ||

X:78 T:"The Last Cigarette" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:Em GF |: E2 B,E BAFA | (3EFE B,E BAFA | (3FGF d^c dBAF | (3AAA de dBAF | E2 BE dEeE | (3FGF dF eFfF | ed BA FGAB |1 dBAF E2 GF :|2 dBAF E2 Bd |: e2 gd adbd | (3eee gd adbd | f2 df BfAf | g2 fg edBA | e2 gd adbd | (3fgf af bfd'f | f2 df BfAB | |1 dB AF E2Bd :|2 dBAF E2 ||

X:79 T:"Lesley's Waltz" T:(For Lesley Sargent) C:waltz composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:D M:3/4 AF |: D3E F2 | A3c e2 | f2 d3B | A4 c2 | d2 c2 B2 | A3B A2 | GB3 F2 | E4 AF | D3E F2 | A3c e2 | e2 d3B | A4 B2 | dA3 B2 | A4 d2 | cE3 e2 |1 d4 AF :|2 d4 FA |: B3A G2 | d3e d2 | A3G F2 | F3G F2 | F4 D2 | F3G FE | B2 d2 ce | f3g ab | e4 fe | d3e dA | c3d cA | B3d cA | B2 d3A | Bd3 e2 | df4e | fB3 A2 |1 B4 FA :|2 B4 AF |: c3d c2 | c3d c2 | B3A B2 | A3F A2 | c3d c2 | c3d c2 | B3A B2 | A3d e2 | f3g ab | e4 dc | d3e fg | e4 dc | dF3 B2 | cE3 e2 |1 d4 FA :|2 d4 ||

X:80 T:"Milo Mullins' Hornpipe" T:In Memory of Milo Mullins (R.I.P.) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:A FG |: AGAB cBAc | dfcg aecA | EGAB cBAc | d2 B2 B2 cB | AGAB cBAc | dfcg aecA | fgaf ecAd |1 c2 A2 A2 FG :|2 c2 A2 A2 fg |: agfa ecec | dBfg ecec | fdfa ecec | d2 B2 B2 fg | agfg ecec | fedc Bcde | fgaf ecAd |1 c2 A2 A2 fg :|2 c2 A2 A2 ||

X:81 T:"Milo Mullins'Reel" T:[In Memory of Milo Mullins (R.I.P.)] C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:A FG |: AGAB cBAc | dfcg aecA | EGAB cBAc | dBGA B2cB | AGAB cBAc | dfcg aecA | fgaf ecAc |1 dBGB A2 FG :|2 dBGB A2 fg |: agfa ecec | dBfg ecec | fdfa ecec | dBGA B2 fg | agfg ecec |fedc Bcde | fgaf ecec |1 dBGB A2 fg :|2 dBGB A2 ||

X:82 T:"Minnie Sullivan's Hornpipe" T:(For Minnie Sullivan) C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:4/4 BA |: ~G2 BG EGDG | EGDG AGBA | (3GGG BG EGDG | B2 A^G A2 BA | ~G2 BG EGDG | EGDG AGBc | (3ded BG (3ABc BA |1 BdAd G2 BA :|2 BdAd G2 Bc |: (3ded BG dGBc | (3efe cA eA^ce | d2 BG dGBc | B2 AF A2 Bc | (3ded BG dGBc |(3efe cA eA^ce | (3ded BG (3ABc BA |1 BdAd G2 Bc :|2 BdAd G2 ||

X:83 T:"Minnie Sullivan's Jig" T:(For Minnie Sullivan) C:composed by Davy Rogers C:adapted by Jim McAuley L:1/8 Q:125 K:G M:6/8 A |: ~G3 EGD | EGD AGF | ~G3 ABc | BAG A2F | GBG EGD | EGD AGF | dBG A/B/cA |1 BAF G2A :|2 BAF GBc |: dBG d^cd | ecA ecA | dBG B-^cd | BAG ABc | dBG dBd | ecA ecA | dBG A/B/cA |1 BAF GBc :|2 BAF G2 ||

X:84 T:"The Monday Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G GA |: BGAB c2 Bc | dcAc BdAG | BGDA cBcd | e2 A2 A2 GA | BGDB cdec | BGDG ABde | fede cGAc |1 B2 G2 G2 GA :|2 B2 G2 G2 de |: fefd eBce | fdef gbag | fefg afdf | e2 A2 ABde | fdef ecce | fdef gbag | fefg afdc |1 B2 G2 G2 de :|2 B2 G2 G2 ||

X:85 T:"The Monday Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:G GA |: BGA cBc | dcA BcA | BGE ABd | eAG A2A | BGA cBc | BGE ABd | fed cBd ||1 BGG GGA :|2 BGG Gde |: fed ece | fef gba | fef abf | eAG Ade | fdf ece | fdf gbg | feg afd |1 BGG Gde :|2 BGG G2 ||

X:86 T:"The Monday Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G GA |: BGAB c2 Bc | dcAc BdAc | BGDA cBcd | eAAG A2 GA | BGDB cdec | BGDG ABde | fefd cBcd |1 BGGF G2 GA :|2 BGGF G2 de |: fefd eBce | fdef gbag | fefg abaf | eAAG ABde | fdef ecce | fdef gbag | fefg afdc |1 BGGF G2 de :|2 BGGF G2 ||

X:87 T:"Ms. Mortimer" T:(For Helen Mortimer) C:composed by Davy Rogers L:1/8 Q:160 M:4/4 K:Bb |: g2 fe d2 f2 | ed c2 ed e2 | c2 ed e2 cB | c2 e2 de f2 :| |:Gdd_d =dede | c3E GccB | cBc_d B2 dc | _dcde f2 dc :| |:GABc d2 G2 | edce d2 G2 | A2 D2 A2 D2 | edce dc BA :| |:Gdcd AdcA | Gdcd A2 BA | Gdcd AdcA |1 edBc d2 BA :|2 edBc d4 ||

X88 T:"The New Year Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:170 M:4/4 K:G BA |: G2 Bd Aded | BdGB AcEF | GABc dBed | c2 A2 A2 BA | G2 Bd Aded | BdGB AcFG | ABcd ecAF |1 A2 G2 G2 BA :|2 A2 G2 G2 ef |: gfge dBdb | cBca BABg | dbca BgeB | c2 A2 A2 ef | gfge dBdb | cBca BABf | gdBG (3ABc BA |1 B2 G2 G2 ef :|2 B2 G2 G2 ||

X:89 T:"The New Year Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:G A |: GBd Ace | BdG AGF | GAc dGB | ecB A2B | G/A/Bd Ace | BdG EFG | ABc edc | |1 AGF G2A :|2 AGF G2f |: gec dAB | cde BAG | ABd BGd | ecB Adf | gec dAB | cde BAG | ABc dec |1 AGF G2f :|2 AGF G2 ||

X:90 T:"The New Year Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G BA |: G2 Bd Aece | BdGB AcEF | GABc dBGB | e2 cB AcBA | GABd ABce | BdGF E2 FG | ABcd ecAG |1 A2 GF G2 BA :|2 A2 GF G2 ef |: gecA dGAB | cBce BABG | dBGd BGAB | e2 cB Acdf | gecA dGAB | cBce BABd | edBG cAGF |1 A2 GF G2ef :|2 A2 GF G2 ||

X:91 T:"The Openg Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 M:4/4 K:G GA |: ~B2 dB dcBd | eceg fdfa | edce dGBd | c2 A2 A2 GA | ~B2 dB dcBd | eceg fdfa | egec dBGA |1 B2 G2 G2 GA :|2 B2 G2 G2 ga ||: ~b2 gb afac' | gegb fdfd | edce dGBd | c2 A2 A2 ga | ~b2 gb afac' | gegb fdfa | gbag fdfa |1 b2 g2 g2 ga :|2 b2 g2 g2 ||

X:92 T:"The Openg Reel" C:Reel composed by Davy Rogers Q:200 M:4/4 K:G GA |: BddB dcBd | eceg fdfa | edce dGBd | edcB AFGA | BedB dcBd | eceg fdfa | egec dcBG |1 ABGF G2 GA :|2 ABGF Gd ga ||: bd'bg ac'af | gbge fafd | egec dgBd | edcB Adga | bd'bg ac'af | gbge fafd | egec dgBe |1 fagf g2 ga :|2 fagf g2 ||

X:93 T:"Return From Cappataggle" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D cB |: AD (3DDD DEFG | Adde d2cB | ABcd BAdc | B2AF EDFG | AD (3DDD DEFG | Addc d2 Bc | dcBA BAdB |1 AGEF D2 cB :|2 AGEF D2FG ||: Ad (3ddd dcdA | Bdef e2ed | cA (3AAA GFGB | AGFG E2FG | Ad (3ddd dcdA | Bcef edfg | ae (3eee fdcB |1 AGEF D2FG :|2 AGEF D2 ||

X:94 T:"The Road to Ruan" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:6/8 K:G E |: D2A BGE | DGB cAF | G2E DFA | cAB AGE | DGA BGE | DGB cDA | BGE DFA | |1 cAF G2E :|2 cAF G2B |: cec dfd | ege dBA | G2E DEB | cAc BGE | cec dfd | e2e dBA | GDE DEB |1 cAF G2B :|2 cAF G2d |: ece dBA | GdG eGf | gGg fdB | ceg bag | e2e dBA | GdG eGf | gGg fdB |1 cAF G2d :|2 cAF G2 ||

X:95 T:"The Road to Ruan" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:G FE |: DGBA BcGE | D2 BD cDBA | G2 BD EFGA | cABc ABGE | DBcA BcGE | DEBD cDBA | G2 FE DFGA |1 cA BA G2 FE :|2 cA BA G2 Bc ||: dece dcBA | G2 dG eGfG | gcfc ecdc | dega bage | e2 ce dcBA | G2 dG eGfG | gcfc efge |1 dBAB G2 Bc :|2 dBAB G2 ||

X:96 T:"Simon Knight" T:[In Memory of Simon Knight, accordionist (R.I.P.)] C:Slip Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 K:C M:9/8 e2d cAc BAG | c2A cde cBA | G2A BGB dBd | e2d BAG ABd | e2d cAc BAG | c2A cde cBA | G2A BGB dBd | e2d BAG A2B | G2c BAB dBA | G2c BAG EGA | G2c BAG ABd | e2d BAG A2B | G2c BAB dBA | G2c BAG EGA | G2c ABd ecd | e2d BAG A2 :|

X:97 T:"Skipping Class" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 K:G M:6/8 de=f |: fef g2a | d'2b bd'b | gfg f2g | e2d efg | c'bc' c'2a | fed fge | d2B de=f | geg ceg | afa dfa | bc'b b2^g | aba a2g | e2d fga | b2^g egb | a2f dfa | gag g2a |1 g3 de=f :|2 g4af |: ede fga | b2b bab | a2d faf | d2B def | a2f fdf | d'2d' d'e'd' | bc'b b2c' | b3 gbg | ede fga | b^gb egb | a2f aba | d3 efg | b2a fdf |1 geg afd | g4af :|2 geg afd | g3 de=f | geg afd | aga bge | bc'b d'bg | geg afd | afd baf | g6 ||

X:98 T:"The Slieve Aughty Reel" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 M:4/4 K:D ed |: cA (3AAA AGFE | FA (3AAA ABcd | cABA BAGF | GABc defd | cA (3AAA AGFE | FA (3AAA A2 fg | fded cBAG |1 ABce d2 ed :|2 ABce d2 ag |: fgfd efec | BcdB cded | fagf edcA | Bcec d2 ag | fgfd efec | BcdB cded | fded cBAG |1 ABce d2ag :|2 ABce d2 ||

X:99 T:"The Solstice Day Jig" C:Jig Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:G M:6/8 F |: G/A/BG EGD | EGF GBc | G/A/BG EGD | B/^c/dB G2=c | B^AB EGD | EGF GBd | B^AB EGB ||1 B/^c/dB G2F :|2 B/^c/dB G2c |: d/e/fd gdB | ^cec dB=c | d/e/fd gdB | cAG FED | G/A/BG EGD | EGA GBc | G/A/BG EGD |1 B/^c/dB G2c :|2 B/^c/dB G2 ||

X:100 T:"The Solstice Day" C:Reel Composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:G M:4/4 F |: GABG EGDG | EGFA GBAc | GABG EGDG | BdAB G2dc | B^ABG EGDG | EGFA GBdc | B^ABG EGDG |1 BdAB G3F :|2 BdAB G2 B^c ||: defd gd (3BAG | ^cdec dBB=c | defd gd (3BAG | cBAG FE (3DEF | GABG EGDG | EG (3FGA GB (3ABc | GABG EGDG |1 BdAB G2 B^c :|2 BdAB G2 ||

X:101 T:"St Agnes' Waltz" C:Waltz composed by Davy Rogers L:1/8 Q:125 M:3/4 K:A cd |: e2 ef ec | A2 AB ce | f2 fg fe | fa2f af | e2 ef ec | A2 AB cd | B4 ^A2 | B3e af | ec2e af | ec2B (3AG=G | FG Ac e=f | f3^f (3g=gf | ee'2d' c'b | ae2f (3edc | de ga bc' |1 a4 cd :|2 a3d cB |: AB ce fa | c'4 b2 | (3agf (3e^d=d (3c=cA | G4 =G2 | GB cd ef | =g4 ^g2 | (3ac'a (3fec (3AGF | E3E FE | DE GB de | g3g ag | FG AB cd | e3e fe | EG Bc de | c2 =c2 B2 | A3F E2 |1 C3d cB :|2 C4 ||

X:102 T:"The Thoor Ballylee Hornpipe" C:Hornpipe composed by Davy Rogers L:1/8 Q:190 K:A M:4/4 cd |: ecAF ABAF | ABAF GABc | (3ded fd ecAB | cBB^A B2 cd | ecAF ABAF | EAcA GBAG | (3F=F^F fd eBAB |1 cAAG A2 cd :|2 cAAG A2 AG |: FEFG AGAc | dBcd e2 AG | \F2 fd ecAB | cBB^A B2 =AG | FEFG AGAc | dBcd e2 AG | (3F=F^F fd eBAB |1 cAAG A2 AG :|2 cAAG A2 ||

X:103 T:"The Thoor Ballylee Jig" C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:130 K:A M:6/8 d |: ecA ABF | ABF GAc | d2f ecB | cB^A Bcd | ecA ABF | EAc GAB | Ffd eAB |1 cAA A2d :|2 cAA A2G |: FEF AGA | dBc eAG | Ffd ecB | cB^A B=AG | FEF AGA | dBc eAG | Ffd eAB |1 cAA A2G :|2 cAA A2 ||

X:104 T:"The Thunderstorm" C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:200 K:Em M:4/4 E^D |: DEEF GE (3EFE | BEAD GDFD | B,DDE FD (3DB,D | AEGE FDE^C | DEEF GE (3EFE | BEAD GDFD | BEAD GDFD | GEED E2 E^D :| |: E^CFD GDBE | AEGE FDE^D | DB,E^C FDAD | GDF^C EB,GF | E^CFD GDBE | AEGE FDEA | BEAF GEAc |1 BAGF GEED :|2 BAGF GE E2 ||

X:105 T:"Tom English's Hornpipe" T:(For Tom English) C: by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:4/4 K:G EF |: GBdB Acec | GBdB AGED | EcEc BGFG | c2 A2 A2 EF | GBdB Acec | GBdB GABc | dBGd edcA |1 B2G2 G2 EF :|2 B2 G2 G2 Bc |: dgfg dfga | ecBc A2 Bc | dgfg afdB | c2 A2 A2 Bc | dgfg afdc | ecBc d2 (3fg^g | afdB edcA |1 B2 G2 G2 Bc :|2 B2 G2 G2 ||

X:106 T:"Tom English's Jig" T:(For Tom English) C:Jig composed by Davy Rogers L:1/8 Q:180 M:6/8 K:G F |: G2B Acd | GBd AGF | EGc BGB | cBG A2F | GBd Ace | GBd ABc | edc dBA |1 BGF G2F :|2 BGF GBc |: d2g afd | gec ABc | dfg afd | cBA ABc | d2g afd | ecB dcA | GBd edc |1 BGA GBc :|2 BGA G2 ||

X:107 T:"Tom English's Reel" T:(For Tom English) C:Reel composed by Davy Rogers L:1/8 Q:210 M:4/4 K:G (3DEF |: G2dB Acec | GBdB AGED | (3EFE Gc BGFG | cBAG A2EF | GBdB Acec | GBdB GABd | edcB dcBG |1 BGAF G2 (3DEF :|2 BGAF G2 Bc |: d2 fg dfga | gedc AGBc |(3ded fg afdB | cBAF A2 Bc | dgfg afdc | ecBc dedc | Bedc edcA |1 BGAF G2Bc :|2 BGAF G2 ||

X:108 T:"Waltz for Vicki" T:(For Victoria Mogridge) C:Waltz composed by Davy Rogers L:1/8 Q:120 M:3/4 K:Bm F |: A3/2B/ FA Bd | e3/2f/ de fa | b3/2a/ fa fd | e3/2f/ dB AF | B3/2d/ cB AB | d3/2b/ aa3/2f/d | e/f/g ed3/2B/A |1 F/A/B AB2F :|2 F/A/B AB2d |: AF BA2B | dB ed3/2f/a | b/a/f dd/e/ fe | dc BA3/2B/d | g2 fe cA | Bd ec Ac | e/f/g ed3/2B/A |1 B/c/d AB2d :|2 B/c/d AB2F || "LAST TIME ONLY"B/c/d A[d2B2G2B,2G,2]F | B/c/d B[b3f3B3] ||

All of the above are Copyright © 1992-Present Davy Rogers