Annotation:Amadan Gòrach Saighdear

Find traditional instrumental music

The tune is the air to a Gaelic puirt a beul song.

Amadan gòrach gòrach

Amadan gòrach saighdear

Amadan gòrach gòrach

Chunna mi 'g òl a-raoir thu

Amadan gòrach gòrach

Amadan gòrach saighdear

Amadan gòrach gòrach

Chunna mi 'g òl a-raoir thu

Silly, silly fool

Silly fool of a soldier

Silly, silly fool

I saw you drinking last night

Silly, silly fool

Silly fool of a soldier

Silly, silly fool

I saw you drinking last night