Annotation:Mo mhúirnín bán

Find traditional instrumental music

Back to Mo mhúirnín bán


MO MHUIRNÍN BÁN (My fair darling). Irish, Slow Air (4/4 time). G Major. Standard tuning (fiddle). One part. As with many songs, it is sung to several different and varied airs. The lyric begins:

'Sé fath mo bhuardhartha, nach bhfaighim cead suaimhnis
Ins an ghleanntán uaigneach seo a mbíonn mo ghrádh.
Tig im ar uachtar ann 's mil ar luachair
'S le méith na huaire 'bíos na tortha' fás.
Ní bhíonn gaoth tuaidh ann ná sneachta buan;
Tá caladh is cuan ann ag loing 's ag bád.
Tá tuilleadh buaidh' air, níl doirse cruaidhe ann,
Dá ndéantá suas le do Mhuirnín Bán.

See also the related "'S é fath mo bhuartha."

Source for notated version:

Printed sources: Ó Canainn (Traditional Slow Airs of Ireland), 1995; No. 75, p. 66. Vallely (Companion to Irish Traditional Music), 1999; p. 351.

Recorded sources: Hallmark Records, Na Fili – "Chanter's Tune" (2010). Shanachie 79006, Mary Bergin – "Feadoga Stain" (1979).
Back to Mo mhúirnín bán