Pant corlan yr ŵyn

Find traditional instrumental music
Jump to: navigation, search

Back to Pant corlan yr ŵyn[edit]


PANT CORLAN YR WYN. AKA – "Lambs-fold Vale (The)," "Sheep Pen Vale (The)," "Let Now the Harp," "David of the Bluestone." Welsh, Song and Slow Reel (4/4 time) or Hornpipe. B Flat Major. Standard tuning (fiddle). AABB. Edward Jones (The Bardic Museum, 1802) translates the Welsh title as "Lamb's Fold Vale" and gives "David of the Blue-stone" (Dafydd or Garreg-lâs) as an alternate. Classical composer Joseph Haydn composed a setting of this tune (H 31b/22). The lyrics [1] begin:

Mehefin ddaeth, fugeiliaid mwyn
Ein defaid hwnt ynt heb eu hwyn
Yn ffoi'n lluddedig dan y twyn
I lyn neu frwyn am loches.
Y gwlanog gnwd i'r wyn a fu
Yn wenwisg deg drwy'r gaeaf du
Dymunant nawr i'r blaidd neu'r ci
Ei gwisgo yn eu lle, neu ni
O'u pwysig gnwd i feddu'r cnu
Sy'n llethu rhai rhy gynnes.


O'r weirglodd gul, a'r darren lom
Yr oenig drown, a'r ddafad drom
Yn siw cânt fynd, er maint y siom
Lle gwelom nesaf geulan
Dan honno, heb wneud iddi gam
Mor wyn â'r oen, ni wnawn ei fam
Ac wedi'i channu, heb ddweud pam
Ei gwisg a gneifiwn, ac heb nam
Am ei gwiriondeb â ar lam
Ei dinam ryddid yngan.


Source for notated version:

Printed sources: Hamilton (Blodau'r Grug: 100 Popular Welsh Folk Dance Tunes), 1992. Jones (The Bardic Museum), 1802; p. 91.

Recorded sources: Sain Records, Nansi Richards – "Brenhines Y Delyn/Queen of the Welsh Harp" (2010). Saydisc, Robin Huw Bowen – "Harp Music of Wales/Cerddoriaeth Telyn Cymru" (2011).

See also listing at:
Hear the tune played by Cerys Matthews on youtube.com [2]
Back to Pant corlan yr ŵyn[edit]