Reubairean (Na)

Find traditional instrumental music
Jump to: navigation, search

Back to Reubairean (Na)


X:1 T:Reubaireann, Na T:Hebridean Sea-Reiver's Song M:6/8 L:1/8 K:A z2z e3|c2B B2c|A2F F2E|F2F A2A|B2B ce2| c2B B2c|A2F F3-|F3-F3|z6| c2c c2e|F2F F2E|FF2 A2A|B B2 ce2| c2B B2c|A2F F3-|F6|z6||REUBAIREAN, NA. AKA - "Hebridean Sea-Reiver's Song." Scottish, Air (6/8 time). A harp air. The melody forms the central theme of Sir Granville Bantock's (1868-1946) scherzo "The Sea Reivers," composed in 1917 and first performed at London’s Queen’s Hall in 1920. The piece was described as a ‘Hebridean Sea-Poem’. According to Grove V, "The Sea Reivers" was originally intended as the scherzo section of the "Hebridean Symphony."

Hugorin ò, tha ghaoth 'san t-seòl,
B'e siud ar ceòl 'bhi reubadh mara;
Ho i ò, tha ghaoth 'san t-seòl.

Ho i ò, tha ròin nan caol
A' dol 'nan sgaoth gu Éirinn mar ruinn,
Ho i ò, tha ghaoth 'san t-seòl.

Ho i ò, tha lachaidh 's geòidh
An dùil ri ròic nuair nì sinn Manainn;
Ho i ò, tha ghaoth 'san t-seòl.

Hugorin ò, tha coinnlean òir,
Tha nì is pòr air fòid nan dabhach,
Ho i ò, tha ghaoth 'san t-seòl.

Ho i ò, tha fir 'nan drùb
A bhois 'nan dùisg mus fàg sinn cala.
Ho i ò, tha ghaoth 'san t-seòl.

Ho i ò, tha fir air ghìll,
A bhios 's a' chìll mu'n àm seo 'n ath-oidhch',
Ho i ò, tha ghaoth 'san t-seòl.


Additional notes

Source for notated version: -

Printed sources : - Marjory Kennedy-Fraser (Songs of the Hebrides. First volume [Vol.1]), 1909.

Recorded sources: - Rounder 3067, Alan Stivell - "Renaissance of the Celtic Harp" (1982).

See also listing at:
Hear the air played on harp by Mary Ann Kennedy at Tobar an Dualchais [1] [2]Back to Reubairean (Na)


⧼⧽