Annotation:Siubhán Ní Dhuibhir

Find traditional instrumental music

X:1 T:Siubhán Ní Dhuibhir R:Air M:6/8 L:1/8 K:Edor E>BB B>cd|B>AF E2 E|F3- F2 B|e2 e ddd|! c>BA c2 d|B3- B2 B|e2 e ddd|c>BA c2 d|! B3- B2 F|F>BB B>cd|B>AF E2 E|E3 - E3||SIUBHÁN NÍ DHUIBHIR. AKA - "Siabhan Ni Dhuibhir," "Siobhan Ni Dhuibhir," "Susie McGuire," "Suzy McGuire." Irish, Air (6/8 time). E Dorian. Standard tuning (fiddle). One part. The words[1] to the Donegal song "Siubhán Ní Dhuibhir" (pronounced Shoon nee Gwivver) go:

D'éirigh mé ar maidin a tharraint chun aonaigh mhóir
a dhíol is a cheannacht mar a dhéanadh mo dhaoine romham.
Bhuail tart ar an bhealach mé is shuigh mise síos a dh'ól
is le Siúbhán Ní Dhuibhir gur ól mise luach na mbróg.

A Shiúbháin Ní Dhuibhir, an miste leat mé bheith i tinn?
Mo bhrón is mo mhilleadh más miste liom tú bheith i gcill.
Bróinte is muilte bheith 'scileadh ar chúl do chinn
ach cead a bheith in Iorras go dtara síol Éabha chun cinn.

A Shiúbháin Ní Dhuibhir, is tú bun agus barr mo shcéil.
Ar mhná na cruinne go dtug sise an báire léi
le gile le finne le maise is le dhá dtrian scéimh
is nach mise an trua Mhuire bheith ag scaradh amárach léi.

Thiar in Iorras tá searc agus grá mo chléibh,
planta an leinbh a d'eitigh mo phosadh inné.
Beir scéala uaim chuici má thug mise póg dá béal
go dtabharfainn dí tuille dá gcuirfeadh sí bólacht léi.

Beir scéala uaim chuige go dearfa nach bpósaim é
ó chuala mise gur chuir sé le bólacht mé.
Nuair nach bhfuil agamsa maoin nó mórán spré,
bíodh a rogha bean aige is beidh mise ar mo chomhairle féin.

Translation:

I set out one morning for market
Buying and selling as my people did before me
I got thirsty on the way and sat down to drink
And with Susan O'Dwyer I drank the price of the boots

Susan O'Dwyer do you care if I'm ill?
Sorrow and ruin be upon me if I wish you to be in a graveyard
My grief and troubles rain down on you
But you can stay in Irras until the tribe of Eve comes to the fore

Susan O'Dwyer, you're the beginning and the end of my story
From the women of the world she took the prize
With brightness and fairness, goodness and almost perfect beauty
And I'm the sad case to leaving her tomorrow

My true love is over in Irras
The young sweet thing that refused to marry me yesterday
Tell her from me if I give her a kiss
That I would give her more if they'd send me a dowry with her

"Tell him from me for certain I won't marry him
For I heard that he wanted me with a dowry
Since I don't have wealth or much of a fortune
Let him have whoever he wishes and I'll be about my own business"Additional notes

Source for notated version: -

Printed sources : - Ó Canainn (Traditional Slow Airs of Ireland), 1995; No. 1, p. 11.

Recorded sources: - Saydisc Records, The McPeake Trio - "Traditional Songs of Ireland" (1995. Various artists). Topic Records 12TS289, Paddy Tunney - "The Flowery Vale" (1976).Back to Siubhán Ní Dhuibhir


  1. Found on Mudcat [1]